Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2011

Svensk bioenergi kan minska globala koldioxidutsläpp

Med ökad användning av bioenergi i Sverige kan koldioxidutsläpp och oljeanvändning minska kraftigt, både inom och utanför Sverige. Att utveckla effektiva tekniker och att skapa resurseffektiva system i samhället är dock lika viktigt som att öka mängden bioenergi. Det visar Jonas Joelsson i en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

– Bioenergiresurserna är begränsade, men ju effektivare vi använder dem, desto mer kan de bidra till minskade koldioxidutsläpp och minskad oljeanvändning. säger Jonas Joelsson.

Inom EU står fossila bränslen för 80 % av energitillförseln. Förutom negativ miljöpåverkan, innebär det att samhället blir sårbart när tillgången på de fossila bränslena begränsas. Ett exempel är oljeberoendet.
I sin avhandling visar Jonas Joelsson att användningen av fossila bränslen kan minskas avsevärt genom en ökad användning av bioenergi och effektivare resursanvändning i Sverige.

– Stor reduktion av koldioxidutsläpp uppnås med åtgärder som leder till att användingen av kol inom EU minskas. Om i stället oljeanvändningen minskas, reduceras inte koldioxidutsläppen lika mycket. Olika bränsleslag ska användas där de är bäst lämpade, säger Jonas Joelsson.

Han konstaterar att olja och fossil gas bör prioriteras för drivmedelsproduktion, medan biobränslen används effektivt i exempelvis el- och fjärrvärmeproduktion. Att ersätta drivmedel baserade på konventionell olja eller fossil gas med biodrivmedel bedömer han inte bidra effektivt till minskade CO2-utsläpp.
I avhandlingen tar han upp tre särskilt viktiga åtgärder för ett bättre resursutnyttjande:

1) utbyggnad av fjärrvärmenät och biokraftvärme med högt elutbyte,
2) effektivare fordon och laddhybridbilar i transportsektorn
3) massabruk med låg energianvändning och svartlutsförgasning för el- eller drivmedelsproduktion.

– Om de här åtgärderna genomförs fullt ut och en viss del biodrivdrivmedel produceras kan energianvändningen i Sverige bli nära fossilbränslefritt. Det energiöverskott vi då får, kan minska koldioxidutsläppen inom EU.

Jonas Joelsson disputerar den 6 september vid Mittuniversitetet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera