Tema

Forskare samarbetar för att realisera odlat kött

Den här veckan har en internationell grupp forskare tagit ett steg närmare sitt mål att producera odlat kött. De har nu enats om viktiga gemensamma ståndpunkter om hur man kan föra forskningen framåt, under en workshop arrangerad av Chalmers och European Science Foundation. Nu bjuder forskarna in allmänhet, politiker, industri och finansiärer i diskussionen om hur forskningen kan gå vidare.

Många teknologiska komponenter faller nu på plats för att förverkliga konceptet odlat kött. Bland dem en celltyp som är möjligt att använda, flera alternativa metoder för att omvandla dessa celler till muskelceller för kött, och en näringslösning fri från animaliska ämnen som kan produceras ur solljus och koldioxid.

Dessutom har en livscykelanalys av odlat kött jämfört med traditionellt producerat kött nyligen publicerats. Den visar att de miljömässiga fördelarna med odlat kött är mycket stora. Jämfört med konventionell köttproduktion skulle odlat kött innebära dramatiska minskningar i markanvändning, vattenanvändning och utsläpp av växthusgaser.

Trots dessa uppenbara fördelar är området fortfarande mycket sparsamt finansierat. Den tvärvetenskapliga gruppen forskare har beslutat att bilda ett nätverk med uppgift att försöka öka finansieringen och bidra till snabbare utveckling inom området odlat kött. Under workshopen i veckan uppnådde de också enighet i viktiga frågor inom forskningsområdet. Exempelvis ska de näringsämnen som krävs för odling av celler till muskelfibrer produceras med förnybar energi och utan animaliska produkter. Den bästa källan till detta är att använda fotosyntetiska organismer, till exempel blågröna alger.

Många viktiga beslut kvarstår om hur man ska gå vidare inom forskningen kring odlat kött. Nu känner forskarna att det är dags att vidga diskussionen utanför den akademiska världen.

– Vi vill bjuda in politiker, industri, finansiärer och allmänhet i diskussionerna för att ta itu med dessa frågor och identifiera i vilka riktningar vi bör gå vidare, säger Julie Gold, universitetslektor i biologisk fysik vid Chalmers, och en av arrangörerna.

– Hittills har finansieringen av forskningen kring odlat kött varit ytterst begränsad. För att komma vidare måste forskningsinsatsen, och därmed finansieringen, öka betydligt.

I workshopen i Hindås utanför Göteborg deltog en tvärvetenskaplig grupp på 25 forskare som representerar olika kompetenser nödvändiga för att utveckla odlat kött. Några av dem är specialiserade på vävnadsodling (tissue engineering), stamceller och livsmedelsteknik. Andra är miljöforskare, etiker och samhällsvetare. Samtliga dessa områden har diskuterats under workshopen. Resultatet är uppmuntrande när det gäller möjligheten att faktiskt kunna förse konsumenter med odlat kött i framtiden, och forskarna har inte hittat några avgörande argument mot odlat kött.

– Tvärtom, flera etiska problem skulle lösas, särskilt när det gäller djurskyddsfrågor, säger Stellan Welin, professor i bioteknik, kultur, samhälle, och en av arrangörerna bakom workshopen.
En representant för European Science Foundation deltog i seminariet och uppskattade energi från alla inblandade.

– Förslaget till sponsring av denna utforskande workshop kring odlat kött accepterades entusiastiskt av European Science Foundation, som här ser ett helt nytt vetenskapligt område växa fram. Det borde utforskas djupt, med tanke på den stora potential odlat kött kan innebära för människors välfärd, säger Giovanni Pacini, ESF:s representant på plats.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Julie Gold, universitetslektor, biologisk fysik, Chalmers, julie.gold@chalmers.se
Stellan Welin, professor bioteknik, kultur, samhälle, Linköpings universitet, stellan.welin@liu.se
Patric Wallin, doktorand biologisk fysik, Chalmers, wallinp@chalmers.se
Christian Borg, pressansvarig Chalmers, 031-772 33 95, christian.borg@chalmers.se

Forskare samarbetar för att realisera odlat kött

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here