Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2011

Enzymet SOD1 kan vara ett mål för framtida behandlingar av ALS

Vad som dödar de motoriska nervcellerna vid ALS är fortfarande okänt. Lösliga former av felaktigt veckat superoxiddismutas-1 (SOD1), ett litet enzym som bryter ner syreradikaler, har hittats i förhöjda nivåer i det område av nervsystemet som drabbas. SOD1 skulle kunna vara del av sjukdomsförloppet och mål för framtida behandlingar.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig, dödlig sjukdom som drabbar 250 svenskar varje år. Vid ALS dör motorneuronen, de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr kroppens muskler. De flesta som drabbas är i 60-årsåldern och de avlider oftast när andningsmusklerna drabbats efter ett par års sjukdom. Det har länge varit känt att ALS kan vara ärftligt, och cirka 10 % av de drabbade har nära anhöriga med sjukdomen. Mutationer i flera olika gener har identifierats som orsak i dessa fall.

Den första genförändringen som hittades hos ALS-patienter var i SOD1. Studier av SOD1 från patienter och transgena möss som uttrycker muterat SOD1 har visat att enzymet förlorar sin struktur och bildar aggregat (klumpar ihop sig) i celler i ryggmärgen. Dessa aggregat uppkommer sent i sjukdomsprocessen och visar att SOD1 som förlorat sin normala struktur är inblandat i ALS.

Per Zetterströms avhandling visar att små, lösliga former av felaktigt SOD1 förekommer från födseln till döden i alla undersökta musmodeller för ALS. De högsta nivåerna finns i ryggmärgen, det organ som är mest drabbat i mössen. Mängden av det felaktiga SOD1 i ryggmärgen kan korreleras till livslängden hos de olika musmodellerna och indikerar att det kan vara direkt inblandat i sjukdomsprocessen. Det felaktigt veckade SOD1-proteinet saknar flera viktiga komponenter som normalt stabiliserar SOD1 och förekommer i flera former, bland annat bundna till så kallade chaperoner som har till uppgift att ta omhand om felaktiga proteiner i cellen. Det lösliga, felaktiga SOD1-proteinet är ett förstadium till aggregaten som ses i sena stadier av sjukdomen.

Felaktigt SOD1 hittades också för första gången i ryggmärgsvätskan från ALS-patienter. Nivåerna var väldigt låga och inte högre i ALS-patienter än i kontrollpersoner med andra neurologiska sjukdomar. Det skulle dock kunna betyda att felaktigt SOD1 tar sig ut ur celler och kan vara inblandat i sjukdomens spridning från kroppsdel till kroppsdel. I framtiden skulle behandlingar som riktar sig just mot felaktigt veckat SOD1 kunna vara effektivt för att bromsa och kanske stoppa sjukdomen.

Per Zetterström är uppvuxen i Uppsala och flyttade till Umeå för civilingenjörsstudier 1999. Han är doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi. För mer information, kontakta gärna Per Zetterström på
telefon 090-785 29 50
mobiltelefon 073-641 61 09
e-post per.zetterstrom@medbio.umu.se

Fredag 9 september försvarar Per Zetterström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Misfolded Superoxide Dismutase-1 in Amyotrophic Lateral Sclerosis (Svensk titel: Felveckat superoxiddismutas-1 i amyotrofisk lateralskleros).

Disputationen inleds klockan 9.00 i sal Betula, by. 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Lawrence J. Hayward, Associate Professor vid University of Massachusetts Worcester Campus, Neurology.

Läs hela eller delar av avhandlingen
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43898

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera