Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2011

Vad som är kloka aktieplaceringar har ändrats med euron

Före införandet av euron var det klokast för investerare i nuvarande euroområdet att sprida riskerna mellan länder. Numera ger det bäst avkastning att sprida riskerna mellan branscher. De pålitligaste branscherna är byggnadsindustri, kemisk industri och råvaruindustri.

Det här visar en studie av nationalekonomen Maher Asal på Högskolan Väst i Trollhättan. Tidigare forskning ger överväldigande bevis för att diversifiering mellan länder i en aktieportfölj är mer lukrativt än diversifiering mellan sektorer. Men det har varit oklart vad som egentligen gäller i euroområdet. Nu har Maher Asal kunnat visa att investerare i euroområdet lyckas bäst med aktieportföljer som har en väl avvägd sammansättning av aktier i olika branscher.
Medlemsstaterna inom euroområdet för en gemensam penningpolitik och har en gemensam växelkurs. Finanspolitiken är dock fortfarande till stor del en inhemsk angelägenhet i de olika länderna. Att ekonomiska problem i ett euroland sprider sig till andra euroländer har varit ett ständigt tema i nyhetsrapportering den senaste tiden. Det Maher Asal har studerat är valutaunionens effekter på aktiemarknaden. Euron infördes 1999 och studien omfattar åren 1992-2009. Asal jämför perioden före eurons införande med perioden efter.
– Före eurotiden var nationernas aktiemarknader segmenterade och det gjorde att riskjusterad avkastning kunde skördas genom diversifiering över länder. Nu framträder istället industrin som segmenterad på grund av skillnader i skatter och regler. Sektorerna har olika karaktär, säger Maher Asal.
Inom euroområdet har man eliminerat valutarisken och räntenivå och inflation i de olika länderna har likriktats. Däremot har skillnader mellan olika branscher inte jämnats ut. Den förda industripolitiken skiljer sig för de olika industrigrenarna. Detta har konsekvenser till exempel för hur mycket som satsas på forskning och utveckling och för hur sammanslagningar, förvärv och konkurser hanteras.
19 branscher ingår i Maher Asals studie och resultaten visar att aktier från tre av dem är speciellt viktiga att ha med i en klokt sammansatt aktieportfölj. Dessa branscher är byggnadsindustri, kemisk industri och råvaruindustri som skogsbruk och gruvdrift. Maher Asals resultat bygger på ekonometriska analyser av över 100 000 observationer i databaser som innehåller information om aktiekurser med mera.

Referens: The Impact of Euro on Sectoral Equity Returns and Portfolio Risk, Asal, M, International Advances in Economic Research, Volume 17, number 2, 2011

Kontaktinformation
För mer information kontakta Maher Asal, 0768 509 002, maher.asal@hv.se

Pressmeddelande lämnat av Charlotta Sjöstedt, 0733-975081, charlotta.sjostedt@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera