Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 augusti 2011

Apixaban bättre än warfarin för att förhindra stroke

Apixaban, ett nytt blodförtunnande läkemedel, är bättre än warfarin för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. Det visar en ny omfattande läkemedelsstudie som letts av bland annat Uppsala Clinical Research Centre, Uppsala universitet. Resultaten presenterades idag av vid Europeiska hjärtkongressen i Paris och publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

ARISTOTLE-studien var en randomiserad, dubbelblind klinisk studie på 18 201 patienter vid 1034 kliniska testcentra i 39 länder. Studiedeltagarna har slumpmässigt behandlats med antingen apixaban (5 mg två gånger dagligen) eller warfarin under i genomsnitt 1,8 års tid.

Förutom att apixaban visade sig vara bättre än warfarin på att förebygga stroke visade studien också att behandlingen med apixaban ökade överlevnaden och minskade blödningsrisken jämfört den nuvarande standardbehandlingen med warfarin. Behandlingsvinsten med apixaban observerades även efter hänsyn till att kvaliteten på warfarinbehandling varierar mellan olika länder och sjukhus, det vill säga även på sjukhus med god kvalitet på waranbehanding som i Sverige.

– Resultaten från den här studien är av stor betydelse eftersom warfarin är effektivt för att förebygga stroke och denna studie visar att apixaban minskar den relativa risken för stroke med ytterligare 21 procent. Dessutom minskade den relativa risken för stora blödningar med 31 procent och den relativa risken för död minskade med 11 procent, berättar Lars Wallentin, professor vid Uppsala Clinical Research Centre, Uppsala universitet.

Tillsammans med Christopher B. Granger, professor vid Duke Clinical Research Institute, North Carolina, USA, har han lett studien av det nya läkemedlet.

Behandling med apixaban resulterade i ett statistisk signifikant bättre skydd mot stroke jämfört med warfarin (P=0.011), färre större blödningar (P<0.001) och lägre dödlighet (P=0.047). Risken för att drabbas av hjärnblödning minskade med cirka 50 procent. Per 1000 apixabanbehandlade patienter förhindrades 6 fall av stroke, 15 fall av större blödningar, och 8 dödsfall jämfört med warafinbehandling.

Apixaban har dessutom många praktiska fördelar över warfarin, menar Lars Wallentin. Till exempel behöver man inte regelbundet mäta blodets koagulerandeförmåga och till skillnad från warfarin har apixaban få interaktioner med andra mediciner eller födoämnen. Dessutom tolererades apixaban bättre än warfarin då det var färre studiedeltagare med apixaban som valde att avbryta behandlingen i förtid. Kvaliteten på warfarinbehandling mäts som tid i terapeutiskt fönster och fördelarna med apixaban var kvarstod även när analyserna justerats för detta.
 
– Det finns ett stort behov av ny behandling av förmaksflimmerpatienter med ökad risk för stroke. Endast cirka hälften av alla patienter som behöver behandling får behandling och anledningen till detta är warfarinets många begränsningar, säger Lars Wallentin.

Förmaksflimmer är en vanlig form av icke-normal hjärtrytm och ca 150 000 svenskar är drabbade. Förmaksflimmer uppstår när den elektriska aktivitet i hjärtats förmak inte är samspelt och resulterar i oregelbundna hjärtslag vilket får till följd att hjärtats förmåga att dra ihop sig blir nedsatt. Blodet stagnerar därför i hjärtats förmak vilket leder till bildning av blodproppar i förmaket därmed risken att drabbas av stroke.

Apixaban är en oral direkt faktor Xa hämmare som specifikt hämmar ett steg i koagulationsprocessen. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för förebyggande av blodpropp i benen vid ortopedisk kirurgi.

Warfarin är en vitamin K antagonist som hindrar bildningen av blodets  koagulationsfaktorer. Tidigare studier har visat att patienter med förmaksflimmer och andra risk faktorer för stroke som använder warfarin under en längre tid minskar risken för stroke med upp till 70 procent. Warfarinbehandling kräver regelbundna blodprover för att kontrollera om dosen behöver justeras och vissa läkemedel och födoämnen måste undvikas för att dessa inte ska påverka effekten av warfarin. Dessutom ökar risken för blödningar inklusive hjärnblödning vid warfarinbehandling.

Resultaten presenterades idag av Lars Wallentin och Christopher B. Granger vid Europeiska hjärtkongressen i Paris. Studiens huvudresultat publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine’s nätupplaga.

Studien finansierades av Bristol-Myers Squibb, Co och Pfizer Inc.

För mer information kontakta:
Lars Wallentin, Professor i kardiologi, Uppsala Clinical Research Centre, Uppsala universitet. Tel: 070-631 35 66, E-post: Lars.Wallentin@ucr.uu.se

Claes Held, Docent/Överläkare i kardiologi, Uppsala Clinical Research Centre, Uppsala universitet, Tel: 070-616 47 75, E-post: Claes.Held@ucr.uu.se

Christina Christersson, Överläkare i kardiologi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Tel: 070-309 06 04, E-post: Christina.Christersson@akademiska.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera