Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2011

Ny bok om att utvärdera socialt arbete

Tvångsvård av missbrukare eller omhändertagande av barn som far illa är exempel på svåra beslut som måste kunna följas upp och kvalitetsbedömas. Nu har tre forskare vid Umeå universitet sammanställt en svensk bok som särskilt fokuserar på de speciella förutsättningar som råder när socialt arbete ska utvärderas.

– Det är förvånande att det är sådan brist på aktuell litteratur på området med tanke på hur viktigt det är att följa upp arbetet med socialt utsatta människor, säger Björn Blom, en av redaktörerna och professor vid institutionen för socialt arbete.
– Framförallt är det angeläget ur ett etiskt perspektiv, men också för att som professionell bättre förstå vad arbetet leder till och för att undersöka om samhällets resurser används på ett vettigt sätt.

Boken Utvärdering i socialt arbete bygger på aktuell forskning, och innehåller, förutom grundläggande utvärderingskunskap, flera teman som enligt Björn Blom sällan eller aldrig finns i andra böcker. Till exempel behandlas utvärdering av äldreomsorg, handikappomsorg och missbrukarvård.

Svårt område att granska
Enligt Björn Blom är det ofta komplicerat och komplext att utvärdera socialt arbete. Olika grupper har särskilda problem och behov, och man måste utgå ifrån och fokusera på olika teorier och aspekter när insatser för dessa grupper ska följas upp.
– I ett fall kan det vara viktigt att granska kvaliteten på mötet mellan den äldre och vårdbiträdet, i ett annat att utvärdera om alkoholkonsumtionen minskar och vad det innebär i termer av livskvalitet för klienten.

Utländska forskare skribenter
Redaktörer för boken är, utöver Björn Blom, också professorerna Stefan Morén och Lennart Nygren vid samma institution. Medverkar gör även professorerna Stina Johansson, också hon vid institutionen för socialt arbete, och Anders Hanberger vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Övriga skribenter är framstående forskare och utvärderingsexperter inom socialt arbete eller angränsande områden i Sverige, Storbritannien och Australien. Boken kommer att användas som litteratur på socionomprogrammet i Umeå och andra lärosäten.
– Förutom studenter, forskare och utvärderare hoppas vi också att yrkesverksamma inom socialtjänst, social omsorg, hälso- och sjukvård och skola ska ha nytta av den.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Blom,
institutionen för socialt arbete,
Umeå universitet,
Telefon: 090-786 93 46,
E-post: bjorn.blom@socw.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera