Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juli 2011

Förespråkare för förändringar mindre toleranta gentemot andra

Individer som förespråkar förändring visar mindre tolerans gentemot människor med andra åsikter jämfört med individer som vill bevara det rådande. Resultaten presenteras av Emma Bäck, doktorand vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, under en europeisk konferens i socialpsykologi på Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Människor har ofta starka åsikter i sociala frågor som gäller hur samhället ser ut, till exempel invandring eller skattenivåer, säger Emma Bäck, doktorand vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Människor som väljer att utmana det rådande tillståndet, status quo, som förespråkar samhällelig förändring, är mindre toleranta gentemot andras åsikter när de avviker från den egna, än vad människor som vill bevara det rådande tillståndet är.

Anledningen till att utmanare är mer fördomsfulla kan bero på att det finns en allmänt negativ syn på förändring; forskning visar att människor helst vill behålla tillvaron som den ser ut. Detta gör att individer som aktivt tar ställning för nya förslag riskerar att bli ifrågasatta och kritiserade. Ett sätt att både försvara sin egen ståndpunkt och underminera motståndarnas är att tillskriva andra som delar åsikten om förändring mer positiva egenskaper, som rationalitet, och att tillskriva negativa egenskaper som irrationalitet och osjälvständighet till motståndarna.

– Inom politiken är oppositionen utmanare. Det skulle innebära att oppositionen uppvisar mindre tolerans för åsikter som förespråkas av den politiska majoriteten, säger Emma Bäck.
Studien som presenteras under konferensen visar att vänstersympatisörer i dagens politiskt högerdominerande klimat är mindre toleranta för högersympatisörers åsikter, medan det under ett politiskt vänsterdominerat klimat var tvärtom, det vill säga högersympatisörer var då mindre toleranta för vänstersympatisörers åsikter. Detta tyder på att denna fördomsfullhet inte är begränsad till ideologi, utan snarare handlar just om huruvida individen är i opposition, utmanare, eller inte.

Om oppositionen är mindre tolerant gentemot dem med åsikter som avviker från den egna, blir det svårare att nå en gemensam lösning. Det kan leda till att oppositionen tar till mer extrema former för att framhålla sitt budskap, t ex genom demonstrationer. Ett exempel på detta är Tea party-rörelsens aggressiva retorik som nyligen slutade i skottlossning i USA. Detta i sin tur kan leda till att utmanare uppfattas som extrema och avfärdas i högre grad.

Studierna presenteras under konferensen the 16th General Meeting of the European Association of Social Psychology, på Stockholmsmässan i Älvsjö, torsdagen den 14 juli kl. 9.00, i rum K23. 
Titel: Position towards the status quo: Explaining differences in intergroup perceptions.
Författare: Emma A. Bäck, & Torun Lindholm, Stockholms universitet

Ytterligare information
Emma A. Bäck, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 073-330 55 85, tfn 08-16 36 91, e-post emba9665@psychology.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera