Artikel från VTI
29 juni 2011

Spårvägen kommer tillbaka

Nu har den europeiska spårvägsboomen definitivt kommit till Sverige. I spårvägsstäderna Stockholm, Göteborg och Norrköping byggs spårvägen ut och nya projekt planeras. I Skåne är planeringen i full gång för spårväg i Malmö, Lund och Helsingborg. I flera andra svenska städer diskuteras spårväg och kunskapsbehovet är stort.

VTI har därför på uppdrag av Trafikverket genomfört projektet ”Spårfaktorn på spåret” med jämförande fallstudier i sex städer i Europa: Stockholm, Paris, Göteborg, Zürich, Norrköping och Heidelberg.
– Det är tydligt att ”spårfaktorns” genomslag är beroende av politik, planering och organisation, det vill säga transportsystemens inramning, säger Tomas Svensson, projektledare.
 I studien visas att det finns mycket kunskap och erfarenheter från olika städer som behöver sammanställas, beskrivas och analyseras och användas som underlag för den fortsatta planeringen av spårväg i Sverige.
– Vi tar upp flera områden som är angelägna att utveckla för att stärka kollektivtrafikens potential för lokal och regional utveckling i Sverige.
Projektet har drivits som en förstudie med ett brett syfte och det finns enligt forskarna tungt vägande skäl för fortsatta komparativa studier av spårväg och kollektivtrafik i städer och regioner som en del av den samlade kunskapsutvecklingen.
VTI rapport 721
För mer information
Kontakt: Tomas Svensson, forskningschef, VTI

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera