Artikel från VTI
22 juni 2011

Energieffektivare väg- och gatubelysning

Det går att minska energiförbrukningen av väg- och gatubelysning genom att sänka effekten och ändå uppfylla de krav som ställs utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Det visar de medelluminansmätningar och medelbelysningsstyrkemätningar som två VTI-forskare har genomfört.

– Det finns potential att spara energi genom att anpassa belysningseffekten till exempel efter de stora variationer som finns i fordonsintensitet på olika vägar, menar VTI-forskaren Annika Jägerbrand.  Dessutom skulle belysningen i bostadsområden med lite trafik kunna minskas kvälls- och nattetid för att motsvara människors behov. På nätterna är det ju tämligen lugnt i dessa områden. Sedan finns det ytterligare möjligheter för energibesparingar om man inför rörelsedetektorer kopplade till belysningen.
Studiens resultat visar att de olika typer av dimningsscheman som studerats utifrån olika förutsättningar i kWh/år sparar 19–50 procent av energiförbrukningen. Angående typ av belysning vid bilkörning visar studien att 62 till 71 procent av tillfrågade i en webbenkät, ca 200 personer, föredrar keramisk metallhalogenbelysning med mer vitt ljus framför mer traditionell högtrycksnatriumbelysning med mer gult ljus.
En annan sak som kom fram i undersökningen är att belysningseffekten på vägar och gator ofta är ojämn. Detta kan man se på bilder som analyserats med en relativt ny metod där man får fram digitala foto av luminansen över hela vägytan. 
– Det vore önskvärt att få väg- och gatubelysning som har jämnt ljus över hela ytan, inklusive väg och trottoar.
VTI rapport 722

Kontakt
För mer information kontakta Annika Jägerbrand, forskare, VTI, telefon 013-20 42 19, e-post annika.jagerbrand@vti.se

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, ett forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera