Artikel från Malmö universitet
21 juni 2011

Rädsla för nationalism begränsar debatten om medborgarskap

Vad betyder medborgarskap i ett modernt, pluralistiskt samhälle? Vilka krav får en stat ställa på den som vill bli medborgare? Forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM, på Malmö högskola kommer i dagarna ut med antologin Vägar till medborgarskap (Arkiv förlag) som behandlar dessa frågor.

Sedan början av 1990-talet har medborgarskapets villkor stått högt på agendan i Västvärlden. Numera tillämpar nästa alla länder i EU och OECD någon typ av tester och kurser för blivande medborgare. Ett av få undantag är Sverige där tal om medborgarskapets betydelse i allmänhet och tester i synnerhet bemöts med stor skepsis och förknippas med nationalism. Denna koppling har förskonat Sverige från repressiva åtgärder av det slag som tagits i bruk i Danmark och Nederländerna. Men det har också förhindrat en diskussion om medborgarskapets positiva, emanciperande potential.
I Vägar till medborgarskap granskas centrala frågor i 2000-talets debatter om medborgarskap i förhållande till nationalitet, integration, politiskt deltagande, arbete, skola, främlingsfientlighet och värdegrund. En djupdykning i samtidssverige och svensk politik kombineras med internationella utblickar och jämförelser.
Författarna argumenterar för att medborgarskapet är ett viktigt men försummat och ofta missförstått begrepp i svensk offentlighet. Debatten om medborgarskap polariseras mellan dem som lämnar walk-over och dem som ägnar sig åt ensidig svenskhetsvurm. Detta om något vittnar om behovet av en mer nyanserad och öppen diskussion om det svenska medborgarskapet.

Vägarna till medborgarskap är många, långa och ofta krokiga. Antologin Vägar till medborgarskap förklarar medborgarskapets betydelse för hur olikheter hanteras i moderna, pluralistiska samhällen.

Redaktörer
Pieter Bevelander pieter.bevelander@mah.se 0722 – 408845
Christian Fernández christian.fernandez@mah.se 0736 – 004414
Anders Hellström anders.hellstrom@mah.se 0704 – 269465

Arkiv förlag arkiv@arkiv.nu 046-133920

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera