Artikel från Göteborgs universitet
14 juni 2011

Idén om självdisciplinerande elev i kollision med verkligheten i norsk skolvardag

Elever ska med god självdisciplin ta ansvar för sitt eget lärande. Det är sedan 1990-talet den ledande principen i det norska skolsystemet. En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur det kolliderar med skolvardagen där i praktiken en minoritet av eleverna går i land med att ta det ansvaret fullt ut.

Principen om ansvar för eget lärande präglar sedan 1990-talet styrdokument och visioner för det norska skolväsendet – från grundskolans första år upp till och med gymnasieskolan. Principen har även starkt påverkat norska skolors arkitektur vid ny- och ombyggnad av skolor, där skolorna kan liknas vid köpcentrum eller öppna kontorslandskap med synlighet och transparens som princip.

I sin studie undersöker Aud Torill Meland hur elever och lärare hanterar principen om ansvar för eget lärande i sin skolvardag på gymnasienivå.
I studien klarar en tredjedel av eleverna att ta ansvar för det egna lärandet, majoriteten klarar det under vissa omständigheter medan var sjunde inte klarar att ta något eget ansvar alls.

– Resultatet visar att alla lärare inte klarar att stödja elevernas ansvarstagande. Lärarens stöd, förväntningar och engagemang har stor betydelse på elevernas attityd och motivation.

Lärarna å sin sida upplever sig som hårt styrda.

– De är styrda av läroplanens studerandemål för vad de ska hinna gå igenom och låter inte eleverna påverka innehållet i undervisningen som styrdokumenten anger, utan håller kvar vid den traditionella lärarrollen.

– Lärarna understryker att de inte har fortbildats eller fått de redskap de behöver för att anpassa innehållet till det anbefallda arbetssättet. De har inte fått förklarat för sig vad det betyder att arrangera så att eleverna klarar att ta det egna ansvaret, säger Aud Torill Meland.

Kontaktinformation
För mer information:
Aud Torill Merland, telefon: 0047 988 13508, e-post: aud.t.meland@uis.no

Aud Torill Merland lägger fram sin avhandling “Ansvar for egen laering. Intensjoner og realiteter ved en norsk videregående skole” vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Tid: onsdag 15 juni, kl 10.00,
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A källarplan, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera