Artikel från Stockholms universitet
13 juni 2011

Visa ditt engagemang för andra och få engagemang tillbaka

Vi är dagligen med om att andra försöker göra oss intresserade av deras sak. Kristina Lindh visar i en ny doktorsavhandling att genom att vara aktiv och demonstrera sitt eget engagemang kan man vinna andra aktörers engagemang. Avhandlingen har lagts fram vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Vi är dagligen med om att andra försöker göra oss intresserade av deras sak. Skolan vill att vi ska engagera oss som föräldrar, ideella organisationer vill att vi ska engagera oss i deras frågor, företag vill att vi ska bli intresserade av deras produkter och så vidare. Hur gör då människor för att skapa intresse hos andra? Kristina Lindh visar i en ny doktorsavhandling att genom att vara aktiv och demonstrera sitt eget engagemang kan man vinna andra aktörers engagemang. Avhandlingen har lagts fram vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Forskningen har även utförts vid Högskolan Väst i Trollhättan där Kristina Lindh är anställd som adjunkt i företagsekonomi.

Kristina Lindh har studerat Nordiska Akvarellmuseet i Bohuslän och levt med verksamheten under ett antal år. För datainsamlingen använde hon en metod som kallas grounded theory. Den innebär att man försöker frigöra sig från alla förutfattade meningar om vad man ska finna.

– Nordiska Akvarellmuseet behöver stöd och erkännande från en lång rad aktörer för att över huvud taget kunna driva verksamheten. Sponsorer, konstnärer, kulturjournalister, närsamhälle, museibesökare med flera. Jag observerade en mängd aktiviteter och möten och kunde se hur museets anställda förmedlade budskapet att de brinner för verksamheten och att de är seriösa. Medarbetarna uppvisade även en vilja att ta väl hand om olika slags aktörer i omgivningen, till exempel genom att få dem att känna sig välkomna, bjuda in dem och lyssna på dem och göra dem delaktiga. Det här drivet och ambitionen var genomgående hos de anställda även om de hade olika personligheter, säger Kristina Lindh.

Med sina data från Nordiska Akvarellmuseet som underlag har Kristina Lindh formulerat teorin om reciprocal engagement, ömsesidigt engagemang. Den beskriver en social process med olika kategorier av handlingar som tillsammans syftar till att påverka och stärka andras förtroende för och vilja till identifiering med en aktör. Teorin förklarar hur organisationer etablerar och utvecklar sin verksamhet genom att bygga relationer med andra och är tänkt att vara ett komplement till de marknadsföringsteorier som finns idag. Teorin handlar dock inte bara om hur man får med sig konsumenter, utan också om hur man engagerar andra aktörer.

– Teorin ömsesidigt/reciprokt engagemang definierar olika grupper av engagerande handlingar som har ambitionen att uppvisa en tydlig mening som kan ha personligt och socialt värde för andra i syfte att stimulera dem till att erkänna aktören och vara engagerade tillbaka. Att Nordiska Akvarellmuseet som jag studerade har relativt sett goda besöks- och medlemsiffror och erhöll titeln “Årets museum” år 2010 kan nog också ses som kvitto på att museet lyckats med dessa handlingar att engagera omgivningen och är här för att stanna, tillägger Kristina Lindh.

Avhandlingens titel Reciprocal Engagement – A grounded theory of an interactive process of actions to establish, maintain and develop an enterprise
För mer information kontakta gärna Kristina Lindh:  0733-97 50 83, kristina.lindh@hv.se
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera