Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2011

Kinas kampanj mot flickaborter – till mer skada än nytta?

Varför aborteras flickfoster i Kina? Pojkar anses kunna bli ett större stöd i jordbruket men i storstäderna, varför har andelen familjer som till varje pris vill ha en son fördubblats där? Sociologen Lisa Eklund från Lunds universitet har studerat varför familjer i Kina väljer bort flickor.

När det uppdagades att det föddes alltför många pojkar i proportion till antalet flickor i Kina, drogs det igång en landsomfattande kampanj mot könsselekterade aborter. Trots detta fortsatte snedfördelningen mellan könen att öka. Vid folkräkningen år 2005 föddes det nästan 121 pojkar på 100 flickor. Förra årets folkräkning visade att glappet hade minskat något.  Men det är för tidigt att ropa hurra, menar Lisa Eklund: minskningen betyder inte nödvändigtvis att döttrar värdesätts högre.

Trots att snedfördelningen mellan könen är värst på landsbygden ser Lisa Eklund en oroande trend i städerna. På 90-talet fördubblades andelen familjer som till varje pris vill ha en son (från 2,8 till 4,5 procent).

– Denna fördubbling sammanföll i tid med att det statliga välfärdssystemet skars ner i städerna, vilket ledde till att  vuxna söner fick en än mer viktig roll att sörja för de äldres sociala och ekonomiska trygghet,  säger hon.

Lisa Eklund menar att den statliga kampanjen ” Care for girls” som syftade till att öka värdet av flickebarn kan ha gjort mer skada än nytta. Familjer får extrastöd om de föder flickor och på landsbygden görs undantag från enbarnspolitiken om det första barnet blir en flicka.

– Genom att kompensera flickföräldrar på olika sätt underblåser staten idén om att flickor inte är lika mycket värda som pojkar, säger Lisa Eklund.

Lisa Eklund har under tiden som hon skrivit sin avhandling bott i Kina och arbetat för UNFPA, FNs fond för befolkningsfrågor. Hon har gjort många fältarbeten, bland annat på landsbygden i Anhui-provinsen:

– En viktig anledning till att familjer på landsbygden vill ha söner är att de förväntas ta över jordbruket. Fast det är ett dåligt argument, säger Lisa Eklund. Unga flyr ju landsbygden, såväl män som kvinnor. I den mån de stannar kvar är kvinnorna ett lika stort stöd som männen. Istället är det de äldre som får ta ett allt större ansvar i jordbruket.

Men även av andra orsaker anses sönerna vara viktigare för familjen. Det har att göra med traditionen att flickorna flyttar hem till mannens familj och således inte kan ta hand om sina föräldrar när de blir gamla. Dessutom spelar pojkar en viktig roll i förfädersdyrkan – de får familjens namn att leva vidare.

Lisa Eklund har skrivit avhandlingen Rethinking Son Preference. Gender, Population Dynamics and Social Change in the People´s Republic of China. Hon disputerade den  10 juni

Text: Ulrika Oredsson, Lunds universitet
Foto: Mikael Risedal

Kontaktinformation
Lisa Eklund
Tel: 0709-58 20 02
E-post: Lisa.Eklund@soc.lu.se eller

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera