Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2011

Hållbar produktutveckling vid Volvo Aero med hjälp av BTH-forskare

Forskaren Sophie Hallstedt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har fått 1,2 miljoner kronor av VINNOVA för sin forskning inom hållbar produktinnovation. I sin forskning samarbetar Sophie med Volvo Aero AB.

Sophie Hallstedts forskning handlar om att definiera hållbarhetskriterier för att påverka utformningen av produkter i ett tidigt skede. Hon håller på att ta fram en metod som företag kan använda för att lättare ta beslut och göra val så att de kan producera på ett mer hållbart sätt. Sophie vill att man tar hänsyn till socioekologiska hållbarhetsaspekter vid produktutveckling och som kan påverka företagets konkurrenskraft på både kort och lång sikt, till exempel materialets återvinningsbarhet, diffus spridning av ämnen under användning eller miljö- och hälsorisker vid tillverkning.

– Min målsättning är att företag kan undvika onödiga kostnader när de använder min metod när lagstiftning kräver en snabbare utveckling mot ett hållbart samhälle. Företagen får också bättre förutsättningar för att ligga i framkant med att investera i rätt material och design, samtidigt som deras val blir långsiktig mer hållbara. Det är speciellt viktigt i branscher med långa och resurskrävande utvecklingsperioder, menar Sophie.

I och med satsningen ur VINNOVA:s program VINNMER (se fakta nedan) kan Sophie stärka sin egen kompetens inom området och profilera sin forskning men även bygga upp ett långsiktigt partnerskap med Volvo Aero.

– Det är avgörande för oss att utveckla relationen med dem som har kunskaper inom hållbarhetsområdet. Sophie är en nyckelspelare för oss. Hennes forskning hjälper till att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter som finns då vi ska arbeta med hållbar produktutveckling, menar Henrik Runnemalm, forskningschef vid Volvo Aero AB.  
 
För mer information, kontakta Sophie Hallstedt på telefon 0455-38 55 11 eller via e-post: sophie.hallstedt@bth.se.
 
Bakgrundsfakta om VINNOVA:s program VINNMER
Programmet ska förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen. Det riktar sig till disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. I denna omgång får 18 lovande kvinnliga forskare upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö. (Pressmeddelande 2011-06-01. www.vinnova.se)

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera