Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2011

Barnsliga lärare förvirrar frågvisa barn

Barn är nyfikna men får sällan svar på sina frågor eftersom lärarna är alltför barnsliga, eller okunniga. Den kritiska slutsatsen drar Susanne Thulin vid Malmö högskola i sin avhandling om naturvetenskap och förskolan som lades fram i fredags.

I sommar träder en ny, reviderad läroplan för förskolan i kraft som tydligare betonar ett stärkt kunskapsinnehåll vad gäller språk, matematik och naturvetenskap. Förändringen beror bland annat på att naturvetenskap idag inte får synas på egna villkor. I stället tar av tradition lek, omsorg och fostran över, trots läroplanens krav på mer basal kunskap.

Det menar Susanne Thulin vid Malmö högskola som i fredags lade fram sin avhandling ”Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapligt innehåll i förskolan”.

– Barn ställer konkreta frågor kring naturvetenskapliga fenomen som de sällan får svar på. Detta trots att barnen är genuint nyfikna och vill veta mer om hur det ligger till. I stället replikerar ofta förskollärarna med egna frågor, menar Susanne Thulin.

Hon har undersökt hur kravet på i det här fallet naturvetenskapliga kunskaper i förskolans styrdokument tolkas i förskolans praktik. Det vill säga hur kommuniceras och undervisas i naturvetenskap i två studerade barngrupper.

Susanne Thulin har följt hur de tematiskt arbetade med Livet i en stubbe och hur jord blir till, där tema anknyter till barns vardagsliv. Hon har filmat barn och lärare och analyserat samtalet mellan barn och lärare.

Susanne Thulin undersökte även språkbruket och upptäckte att lärarna ofta besjälade de undersökta djuren. Gråsuggorna i stubben fick mänskliga drag och liknades vid barnen i förskolan. Det var ofta lärarna som lanserade detta besjälade språk, vilket gjorde barnen förvirrade. I stället för att barnen fick lära sig mer om naturvetenskapliga fenomen och om livet i stubben så lämnades de därhän.

– Naturvetenskap, i min undersökning, blir snarare ett redskap för något som är viktigare och på det här sättet förändras inte heller lärares syn på sitt uppdrag.

En annan anledning, menar Susanne Thulin, är att naturvetenskap inte varit ett prioriterat kunskapsområde vad gäller lärares kompetensutveckling sedan den första läroplanen för förskolan infördes 1998. Det kan, enligt Susanne, betyda att lärare i förskolan kan för lite kring naturvetenskap för att undervisa.

– Avhandlingen är ett bidrag i diskussionen om förskolans uppdrag och de nya krav som ställs på verksamheten. Avhandlingen kan också vara ett kunskapstillskott som rör frågor om hur barn lär sig om ett specifikt innehåll som naturvetenskap i förskolan.

Susanne Thulin blir den första som disputerar inom den nationella forskarskolan ”Barndom, lärande och ämnesdidaktik”, där Malmö högskola är värdhögskola för ett antal inblandade universitet och högskolor.

Kontaktinformation
För mer information: Susanne Thulin Mobil 0709 – 54 84 05 Telefon: 044-203069
eller Magnus Sjöholm 0707 – 89 07 14

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera