Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2011

Civilsamhället i dagens Förortssverige

Det finns ett starkt engagemang och delaktighet som tar sig uttryck genom omfattande lokalt föreningsliv i storstädernas förorter. Det skriver Lisa Kings i sin avhandling “Till det lokalas försvar”. I sin avhandling skildrar hon civilsamhället och de frivilliga organisationernas förekomst och verksamhet i Rinkeby och Tensta.

I sin avhandling skildrar Lisa Kings civilsamhället och de frivilliga organisationernas förekomst och verksamhet i Rinkeby och Tensta. Syftet med avhandlingen är att utveckla en alternativ förståelse av engagemanget i civilsamhället i marginaliserade urbana periferier. Hon har studerat olika föreningar, från Assyriska föreningen och Rinkeby Folkets Hus till Tensta-Hjulsta kvinnocenter och Turkisk-svenska kulturföreningen.

Upprinnelsen till avhandlingsprojektet var erfarenheterna som projektassistent i utvärderingen av Storstadssatsningen. Lisa Kings ville undersöka motsättningen mellan sina erfarenheter i detta arbete och vad som tycktes vara den rådande uppfattningen. Det hon såg var ett relativt stort engagemang och delaktighet på lokal nivå.

– Min forskning är ett bidrag till förståelsen av ett nytt och omdebatterat samhällsfenomen – vår tids urbana periferier. Jag ville skapa klarhet i något som många tycktes ha åsikter om, som ofta hamnade på löpsedlar och gav upphov till politiska program, säger Lisa Kings.
I kontrast till både demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings i sin avhandling ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till.

Förutsättningarna finns i den svenska folkrörelsetraditionen. Men skillnaden är att dessa lokala föreningar inte har någon koppling till en nationell nivå, och därför saknar politisk påverkanskraft.

Med utgångspunkt i kritisk urbanteori har Lisa Kings utvecklat en egen modell för hur man kan förstå det civila samhällets organisering i den urbana periferin. Den empiriska analysen baseras på intervjuer, dokumentation och deltagande observation.

Lisa Kings är doktorand vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola, och vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Avhandlingens titel: “Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin”
Disputationen sker den 10 juni kl 10, Stockholms universitet.
Opponent: Nora Räthzel, professor i sociologi vid Umeå universitet.
Avhandlingen har getts ut på Arkiv förlag. 
_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera