Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2011

Unga söker stöd på nätet

På nätet kan kontakten med vuxenvärlden ske på mer lika villkor, här kan unga behålla sin integritet, de behöver inte riskera att känna sig utelämnade eller att vuxna tar kontroll över deras liv. En ny forskningsrapport vid Institutionen för pedagogik och didaktik visar att unga föredrar att få svar på sina frågor om relationer, psykisk ohälsa eller sexualitet via nätet.

Flera av de ungdomar som intervjuats via chatt menar att vuxna ofta vill “ta över” den ungas liv, att ta kontrollen över situationen. Rädslan handlar om att vuxna kan ge vidare information till föräldrar, och att ett åtgärdsprogram ska sättas in mot den unges egen vilja.

– Unga har ett behov av att prata om och dela sina erfarenheter eller oroliga funderingar med vuxna. Många av de som har intervjuats i den här studien säger att de vågar uttrycka dessa tankar och funderingar bättre för vuxna online, säger Cecilia Löfberg som är forskningsledare för projektet.

Forskningsprojektet “Att uttrycka det svåra online” visar att de unga som vänder sig till UMO.se, Tjejzonen.se och Killfrågor.se – sajter som riktar sig till ungdomar för att ge råd och stöd – uppskattar möjligheten att kunna kommunicera med vuxna utan att mötas i det fysiska rummet. På sajterna finns olika sätt för unga att ta reda på svar kring saker de undrar över eller att uttrycka sig kring vad de upplever som intima, känsliga eller svåra frågor i vardagen. De uttrycker en lättnad i att använda nätet för dessa frågor och de understryker att anonymiteten på nätet ger en möjlighet att undvika andra människors (ofta vuxnas) inblandning i deras liv samtidigt som de kan ta del av vuxnas kunskap, hjälp och stöd.

Studien har genomförts i nära samverkan med de tre organisationerna som står bakom de sajter som studerats. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och bedrivs vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Verksamma forskare i projektet är Cecilia Löfberg samt Margareta Aspán.

Ytterligare information
Cecilia Löfberg, tfn 08-16 39 71, mobil 070-728 28 46, e-post cecilia@edu.su.se

Forskningsprojektets webbplats
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera