Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2011

Strypt tillväxtfaktor får hjärntumörceller att sluta växa

Genom att hämma produktionen av tillväxtfaktorn PDGF har Uppsalaforskare lyckats få celler från den aggressiva hjärntumören glioblastom att sluta växa. Tumörcellerna förlorade också sin tumörbildande förmåga. Resultaten publiceras nu i tidskriften Neoplasia.

Glioblastom är den vanligaste primära hjärntumören som drabbar vuxna. Den behandling som erbjuds idag inkluderar operation, strålning och cytostatika men trots det är medelöverlevnaden endast cirka ett år och bot saknas.

En strategi för framtidens cancerbehandling är att utveckla skräddarsydda lösningar där man använder sig av patientens genetiska profil för att avgöra vilken behandling som ska sättas in. Tumörceller oskadliggörs genom att hämma deras tumörbildande förmåga. Det kan göras genom att döda cellerna, men också genom att tvinga dem att mogna ut till celler som saknar självgenererande förmåga.

Den senare tidens forskning har visat att glioblastom kan delas in i tre-fyra olika undergrupper, där varje grupp uppvisar specifika genetiska förändringar. En av grupperna, benämnd proneural, karakteriseras av att de uppvisar en ökad tillväxtfaktorsignalering via PDGF-receptorer och det är den typen av glioblastom som har undersökts i den aktuella studien.

Uppsalaforskarna har genom att använda sig av en musmodell som kan efterlikna den proneurala typen av glioblastom funnit att tumörcellerna kan oskadliggöras genom att hämma deras produktion av tillväxtfaktorn PDGF. Tumörcellerna isolerades och expanderades i kultur, och deras förmåga att dela sig och ge upphov till nya tumörer analyserades.

– Vi fann att då vi hämmade produktionen av PDGF så slutade tumörcellerna att växa och förlorade sin tumörbildande förmåga. Istället visade de tecken på att mogna ut till oligodendrocyter, en normal stödjecell i hjärnan, säger Lene Uhrbom, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Lene Uhrbom och hennes doktorand Yiwen Jiang har funnit att tumörcellernas förhöjda produktion av tillväxtfaktorn PDGF hämmar cellerna från att mogna ut. Nu vill de gå vidare och ta reda på hur PDGF reglerar den här processen för att på så sätt försöka hitta signalvägar och målproteiner som kan användas för att styra tumörceller att mogna ut istället för att ge upphov till nya tumörceller. Det skulle i förlängningen kunna leda till utvecklingen av ny behandling för patienter diagnostiserade med den proneurala typen av glioblastom.

För mer information, kontakta: Lene Uhrbom, tel: 070-666 58 47 eller 018- 471 50 63, e-post: lene.uhrbom@igp.uu.se

“PDGF-B Can Sustain Selfrenewal and Tumorigenicity of Experimantal Glioma-Derived Cancer-Initiating Cells by Preventing Oligodendrocyte Differentiation”, Yiwen Jiang, Maria Boije, Bengt Westermark and Lene Uhrbom, Neoplasia [Ref 1]volume 13, issue 6

 
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera