Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2011

Mjuka aspekter är A och O för lyckade projekt

Mattias Jacobsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har under fyra års tid följt samordningen av ett stort infrastrukturprojekt i Jämtland. Han betonar vikten av erfarna projektledare, ansvarstagande projektmedlemmar och kompetenta personer som är vana att jobba med olika yrkesgrupper.

Umeåforskaren Mattias Jacobsson har på nära håll studerat den organisatoriska vardagen under genomförandet av ett samverkansprojekt mellan Skanska och Jämtkraft. Han visar i sin avhandling hur den mänskliga dimensionen, som ofta glöms bort i traditionell projektplanering, är av stor vikt för en välfungerande samordning.

Projektet Destination 2011 är stort och unikt på många sätt. Förutom att vara geografiskt utspritt och beröra ett oräkneligt antal markägare, så består det av cirka 300 delprojekt och utgör en investering på ungefär en miljard kronor. Enligt Mattias Jacobsson har en stor utmaning varit att få samarbetet att fungera mellan de inblandade parterna och samtidigt skapa goda relationer till omgivande aktörer, såsom kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och berörda markägare.

Erfarenhet och kompetens värdefullt
Hans resultat visar att så kallade mjuka aspekter betyder mycket för projektets utveckling och framgång. Eftersom inblandande aktörer har olika traditioner och sätt att arbeta, så är det särskilt viktigt att anställa gränsöverskridande personer som är vana att jobba med olika expertområden och yrkesgrupper. Det är också angeläget att utveckla sammansvetsade projektgrupper, rekrytera en erfaren projektledare samt projektmedlemmar som har förmåga att ta eget ansvar.

– Det är också viktigt att förstå omgivningens och medarbetares krav, lägga tid på att utveckla goda relationer till externa parter och kunna förbereda dem på kommande arbetstoppar, säger Mattias Jacobsson och påpekar att ett gemensamt projektkontor är ett ganska enkelt och effektivt sätt att förbättra kommunikation och samordning.

Projektet Destination 2011
Samverkansprojektet Destination 2011 har som mål att vädersäkra Jämtkrafts kraftnät för att minimera risken för elavbrott. Projektet kan sägas vara en följd av en ny lagstiftning som syftar till att öka kraven på de svenska kraftbolagen när det gäller bland annat avbrottstider. Behovet att öka kraven motiveras av de senaste årens oväder, exempelvis stormen Gudrun, som har lett till långvariga elavbrott och orsakat stora besvär för befolkningen.

Projektet omfattar:
•    Jordförläggning av ungefär 1 540 kilometer elledning
•    Utbyte av 800 kilometer luftledningar till isolerad lina
•    Trädsäkring av 600 kilometer ledningsgator
•    Avverkning av cirka 40 000 kubikmeter skog
•    Installation av 725 nya nätstationer

Fakta om disputationen
Onsdagen den 8 juni försvarar Mattias Jacobsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet sin avhandling med titeln Samordningens dynamik: om samordningens samspel och förändring i ett interorganisatoriskt anläggningsprojekt. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal D, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Alexander Styhre, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige.

Kontaktuppgifter
Mattias Jacobsson
Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: mattias.jacobsson@usbe.umu.se
Telefon: 090–786 61 47, 070–595 52 00
Läs hela eller delar av avhandlingen [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera