Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2011

Urinvägsinfektioner vanliga hos gamla kvinnor

Var tredje kvinna som är 85 år eller äldre har drabbats av en urinvägsinfektion under det senaste året, visar den avhandling som Irene Eriksson försvarar vid Umeå universitet onsdag den 8 juni.

Urinvägsinfektioner hos gamla människor kan vara komplicerade att hitta, behandla och förebygga eftersom sjukdomen i högre åldrar ofta medför mindre typiska symtom, till exempel förvirringstillstånd, besvär från mag-tarmkanalen samt fall. Avhandlingen visar att sjukdomen är mycket vanlig hos mycket gamla kvinnor och att den kan påverka deras hälsa på olika sätt.
Materialet i avhandlingen kommer från två studier, dels Gerontologisk regional databas (GERDA), som är en populationsbaserad studie av mycket gamla människor i norra Sverige och Finland 2005-2007, samt en intervjustudie som utfördes i västra Sverige 2008-2009.
Avhandlingen visar att en tredjedel av de kvinnor som är 85 år och äldre har haft minst en urinvägsinfektion under det senaste året; mer än hälften har haft minst en under de senaste 5 åren. Urinvägsinfektionerna hos dessa gamla kvinnor verkar ha samband med benskörhet, urininkontinens, reumatisk sjukdom, demens orsakad av blodpropp samt förvirringstillstånd, vilket gör att man kan misstänka att urinvägsinfektioner kan ha allvarliga medicinska hälsoeffekter i den här gruppen. Sjukdomen verkar också påverka välbefinnandet hos de gamla kvinnorna. I intervjuerna framkom att de som hade upplevt upprepade urinvägsinfektioner påverkades både fysiskt och psykiskt och att deras sociala liv var begränsat.
Avhandlingen understryker vikten av att upptäcka och förebygga urinvägsinfektioner hos gamla kvinnor samt att försöka hitta en eventuell bakomliggande orsak till sjukdomen så att återkommande urinvägsinfektioner kan förebyggas och därmed inte behöver behandlas lika ofta. Då dessa gamla kvinnor verkar påverkas i hög grad och på många olika sätt är det viktigt att denna kunskap kommer ut både till allmänheten och till vårdpersonalen.
Irene Eriksson är doktorand vid enheten för geriatrik, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet och kan nås på tel. 0705-25 51 11, e-post: irene.eriksson@his.se

Onsdag 8 juni försvarar Irene Eriksson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Urinvägsinfektion – ett allvarligt hälsoproblem hos gamla kvinnor (Engelsk titel: Urinary tract infection – a serious health problem in old women).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är professor Olle Söderhamn, Universitet Väst, Trollhättan, och Agder universitet, Norge.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43753

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera