Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2011

Nya möjligheter att upptäcka tumörer

En nyupptäckt signalväg i tumörceller kan göra det lättare att tidigt känna igen aggressiv prostatacancer. Det visar en studie av forskare från Uppsala och Umeå universitet. Resultaten publiceras idag i tidskriften Nature Communications.

Prostatacancer är en vanlig sjukdom som kan vara i stort sett ofarlig men kan också bli aggressiv och livshotande. För de läkare som ställer diagnosen är det idag svårt att veta vilka tumörer som kan bli allvarliga och det är också svårt att veta vilka patienter som behöver tidig behandling av sin sjukdom.

Cancerceller styrs av en mängd olika tillväxtfaktorer och intracellulära signalsystem som regleras via mottagare som kallas för receptorer som sitter på cellens yta. TGFB (transforming growth factor beta) är en välkänd aktör i många olika cancerformer, inklusive prostatacancer. Via sina specifika cellmembranbundna receptorer överförs signalen via så kallade Smad-proteiner som i sin tur transporteras till cellkärnan där specifika gener aktiveras och detta leder till ökad tillväxt av cancercellerna.

Forskargruppen från Uppsala och Umeå universitet, ledd av professor Marene Landström, har kartlagt en ny signalväg som gör cancerceller aggressiva. I rapporten visas att den cellmembranbundna receptorn TBRI, i själva verket klyvs av ett enzym som heter TACE. Detta leder till att den inre delen av receptorn, kan fungera som en missil genom att själv transporteras in i cellkärnan, där den aktiverar cancercellernas förmåga att bli invasiva. I studien visar forskargruppen att detta fenomen äger rum i flera av våra vanligaste cancerformer, till exempel i prostatacancer, bröstcancer, njurcancer, blåscancer och i vissa typer av lungcancer. Det här är en tidigare inte känd funktion för TBRI i cancerceller, då man förut har trott att receptorn aktiverar signalerna från cellytan.

– Vårt fynd att TBRI-receptorn kan signalera i cancercellernas cellkärna och används för att göra tumörcellerna aggressiva, öppnar helt nya möjligheter att upptäcka och särskilja aggressiva tumörer i prostata. Med hjälp av denna nyvunna kunskap vill vi nu ta nästa steg och hoppas kunna utveckla nya biomarkörer och behandlingsstrategier, säger Marene Landström.

Forskningen har bedrivits vid Ludwiginstitutet för cancerforskning, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, Uppsala, samt vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet. Forskningen har fått stöd från bland andra, Landstinget (via ALF-medel), Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Söderbergs stiftelser.

För mer information, kontakta Marene Landström, tel. 070-231 6342 eller 090-785 24 58, e-post marene.landstrom@licr.uu.se

Referens
Yabing Mu, Reshma Sundar, Noopur Thakur, Maria Ekman, Shyam Kumar Gudey, Mariya Yakymovych, Helena Dimitrou, Annika Hermansson, Maria Teresa Bengoechea-Alonso, Johan Ericsson, Carl-Henrik Heldin, Marene Landström: “TRAF6 ubiquitinates TGFbeta type I receptor to promote its cleavage and nuclear translocation in cancer” Nature Communications 31 May 2011 http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n5/full/ncomms1332.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera