Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2011

Stort intresse för nationell övervakning av dagfjärilar

Hur vanliga är fjärilar i Sverige? Vilka arter finns? Ökar eller minskar de i antal? Nu kommer den första rapporten från Svensk Dagfjärilsövervakning. Projektet har fått en flygande start tack vare allmänheten. Svenskar i hela landet har hjälpt till att kartlägga läget för fjärilarna.

Svensk Dagfjärilsövervakning är ett nationellt övervakningsprogram som koordineras av Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket. Projektet startade förra året och ger nu ut sin första årsrapport om fjärilsläget.

– Tack vare ett nätverk av frivilliga fjärilsobservatörer kan vi få veta inte bara hur det går för våra fjärilar utan även hur det går för den biologiska mångfalden i vårt land, säger projektledaren Lars Pettersson, forskare på Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Han förklarar att dagfjärilar de senaste åren alltmer har uppmärksammats som värdefulla indikatorer på miljötillståndet i ett område och även på miljöförändringar i vid bemärkelse. Fjärilarnas snabba generationstid, höga reproduktionsförmåga och klimatkänslighet gör dem till utmärkta exempel på en djurgrupp som kan förväntas svara snabbt på olika aspekter av en föränderlig miljö. I Europa finns nu nationella övervakningsprogram i 14 länder med ytterligare fem länder, bland annat Danmark och Norge, på väg att ansluta sig.

Antalet rapportörer under det svenska premiäråret har varit 117 personer. Projektet Svensk Dagfjärilsövervakning har räknat in totalt sett närmare 30 000 fjärilsindivider av 83 arter. Inför fjärilsprojektets första säsong förra året hoppades Lars Pettersson kunna nå ett mål om 30 inventerade slingor i landet. Det visade sig att intresset var väsentligt mycket större än så. Första årets övervakning resulterade i rapporter från 59 slingor och 109 punktlokaler, nära sex gånger fler lokaler än han hade vågat hoppas på.

Med enbart en säsongs data är det ännu för tidigt att uttala sig om trender bland landets olika arter. Lars Pettersson konstaterar dock att vissa fjärilar hade ett anmärkningsvärt gott år 2010. Flera spännande fynd finns i Svensk Dagfjärilsövervaknings årsrapport för 2010 som bland annat visar kartor, flygtider och vädret för det gångna fjärilsåret.

Svensk Dagfjärilsövervakning drivs som ett samarbete mellan Sveriges Entomologiska Förening, Naturvårdsverket, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Lars Pettersson, Biologiska institutionen, Lunds universitet
Tel: 046-222 3818
Mobil: 070-611 6345
E-post: lars.pettersson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera