Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2011

Brister i bedömning av reell kompetens

Sedan 2003 går det att bli behörig till högre utbildning genom så kallad reell kompetens. Denna odokumenterade kunskap och erfarenhet bedöms och värderas av varje enskilt lärosäte. Tova Stenlund vid Umeå universitet ifrågasätter nu kvaliteten på bedömningen, och efterlyser en mer tillförlitlig och rättvis antagningsprocedur.

Idag finns tre möjliga vägar in till högskolestudier – betyg, högskoleprov och reell kompetens. Hur olika lärosäten värderar den sistnämnda kan få stora konsekvenser för individens framtida yrkesliv.

Umeåforskaren Tova Stenlund har undersökt kvaliteten i en speciell procedur som används vid bedömningen för att antas till, och tillgodoräknas sig poäng i, yrkeslärarutbildningen. Studierna genomfördes under åren 2008–2010, och baseras på data från cirka 600 ansökningar till åtta olika universitet.

Till att börja med visar Tova Stenlund att det är stora skillnader i administrationen av bedömningen, exempelvis har de sökande fått olika mycket hjälp för att beskriva sin reella kompetens. Det finns heller ingen insyn i bedömningsprocessen, som många sökande upplever som orättvis och opålitlig.

Dessutom överensstämmer inte utlåtanden från olika yrkesexperter, som ska bedöma den yrkesmässiga kompetensen. Tova Stenlund anser därför att resultatet av bedömningen kan bli olika beroende på vem som anlitas som expert.
 
Hon menar också att universiteten hanterar antagningsbesluten på olika sätt, bland annat i vilken utsträckning de följer yrkesexperternas bedömning, något som ifrågasätter trovärdigheten i besluten.

Att bedöma reell kompetens handlar om hur människors kompetens, oavsett om det är formell (exempelvis utbildning) eller informell (exempelvis yrkeskompetens), kan identifieras, värderas och erkännas (kallas ofta validering). Inom högre utbildning används bedömning av reell kompetens för antagning och tillgodoräknande i kurs eller program.
 
Fakta om disputationen
Onsdagen den 1 juni försvarar Tova Stenlund, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln As valid as it can be? Assessment of prior learning in higher education. Svensk titel: Validitet i bedömning av reell kompetens inom högre utbildning. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal 1031 i Norra Beteendevetarhuset.
Läs hela eller delar av avhandlingen

Kontaktuppgifter
Tova Stenlund,
institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet,
Tel: 090-786 6909, 070-62 88 704. E-post: tova.stenlund@edusci.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera