Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Ny mätmetod för extremt god vidhäftning

Med metoden HVOF kan man reparera komponenter i flygmotorer där kraven på kvalitet är extrema. Tidigare har man inte kunnat mäta den starka vidhäftning som processen ger, men nu har Christophe Lyphout på Högskolan Väst utvecklat en ny mätmetod.

Christophe Lyphout doktorerar den 1 juni vid Chalmers tekniska högskola. Han ingår i forskargruppen Produktionsteknik Väst på högskolan i Trollhättan. Forskargruppens signum är ett mycket nära samarbete med industrin, i det här fallet Volvo Aero. Christophe Lyphouts forskning handlar om att skaffa en fundamental vetenskaplig förståelse för processen HVOF, men en förståelse som Volvo Aero kan ha direkt användning för när de utvecklar processen. Han rör sig i gränslandet mellan akademi och industri och mellan vetenskaplig förståelse och tillämpning.
– Jag befinner mig mitt emellan och det är hela idén med vår forskargrupp Produktionsteknik Väst. Vi är mittemellan, säger Christophe Lyphout.
HVOF står för High Velocity Oxy-Fuel och processen är en typ av termisk sprutning. Vanligtvis innebär termisk sprutning att upphettade partiklar sprutas på ett underlag för att skapa ett skyddande skikt. Ofta handlar det om keramiska skikt som skyddar en metall mot hetta, korrosion, slitage med mera. Men i fallet HVOF sprutas metall på metall under lägre temperatur och med högre hastighet än vid andra termiska sprutmetoder. Volvo Aero reparerar flygmotorkomponenter med HVOF. Metallen Inconel 718 sprutas på komponenter av Inconel 718. Det handlar om mindre skador som uppstår i samband med att man sätter samman flygmotorerna.
HVOF skapar mekaniska restspänningar i de besprutade komponenterna. Christophe Lyphout har undersökt relationen mellan restspänningar och vidhäftning. Han har alltså också utvecklat en ny metod att mäta den extremt goda vidhäftningen. Tidigare kunde vidhäftning upp till 80 megapascal mätas. Nu kan man mäta upp till 300 megapascal och starkare än så lär det aldrig bli.
Syftet med Christophe Lyphouts studier är att få bättre förståelse för förhållandet mellan processparametrar och god vidhäftning.
– När något varierar vet man inte vad konsekvenserna blir. Vi försöker förstå hur det påverkar resultatet om några parametrar förändras och hur man kan kontrollera detta. Om man kan kontrollera processen bättre så kan man utöka användningen, säger Christophe Lyphout.

Avhandling: Adhesion Strength of HVOF Sprayed Inconel 718 Coatings
ISBN 978-91-7385-548-8
ISSN 0346-718X

Kontaktinformation
För mer information kontakta Christophe Lyphout, 0520-223345, christophe.lyphout@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera