Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Ny avhandling: Roller och regler för Second Life-spelare

Fredagen den 27 maj försvarar Maria Bäcke vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Hon disputerar på avhandlingen ”Power Games: Rules and Roles in Second Life”. I avhandlingen utforskar hon hur medlemmar i olika rollspelsgrupper på plattformen Second Life utformar dramatiska och sociala roller. Disputationen är öppen för allmänheten.

Många människor runt om i världen spenderar numera mycket tid i olika sociala och digitala miljöer som spel eller i sociala världar.

— Det jag främst är intresserad av är att se förhållandet mellan rollspelaren och hans eller hennes roll, mellan att vara ”i karaktär” och att interagera med varandra utanför den dramatiska rollen i en social eller politisk sfär, även den online, samt de maktförhållanden som utmejslas, säger Maria Bäcke.

 Maria för även ett resonemang om var gränsen går mellan vad som är overkligt (virtuellt) och vad som är verkligt när det gäller rollspel. Vissa rollspelare har en strikt uppdelning mellan socialt och dramatiskt, medan andra fokuserar mer på det sociala spelet inom gruppen än på det dramatiska rollspelet. Det finns även grupper av rollspelare som har svårt att skilja på det som sker i en dramatisk och social kontext eller ser en fördel i att inte definiera detta för tydligt, vilket ofta leder till bråk mellan olika falanger inom gruppen.

— Genom att börja ifrågasätta vad som är overkligt och vad som är verkligt kan vi börja förstå de dramatiska och sociala rollerna som formas och skapas i spelen. Förstår vi dem kan vi förhoppningsvis hantera dess följder, både negativa såväl som positiva, på ett lämpligt sätt, säger Maria Bäcke.

Disputationen är öppen för allmänheten.
Dag: Fredagen den 27 maj 2011
Tid: Klockan 10.00
Plats: Lokal Rio Grande, BTH, Campus Karlshamn

För mer information:
Maria Bäcke
Telefon: 0455-38 53 20 e-post: maria.bäcke@bth.se. Se även www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera