Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Multimetod avslöjar cellernas signalsystem

Förståelsen av vad som skiljer cancerceller från normala celler begränsas av bristen på metoder för att studera enskilda cellers komplexa signalsystem. Genom att kombinera två olika metoder har en grupp Uppsalaforskare nu försett forskarvärlden med ett verktyg för att kunna studera signalvägar på flera nivåer samtidigt. Artikeln publiceras idag i PLoS One.

– Vi visar också att metoden kan användas för att bestämma den molekylära effekten av droger eller läkemedel, säger Ola Söderberg, som lett studien vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Samspelet mellan olika celler är avgörande för att kroppen ska kunna fungera. Cellerna kommunicerar med varandra genom direktkontakt och genom lösliga ämnen/molekyler, som skickas ut som en ”signal” till omgivande celler. När dessa binder till en mottagarmolekyl på en annan cell vidarebefordras signalen in i cellen genom en stafett av proteininteraktioner, vilket reglerar mRNA-uttrycket. Signaleringen mellan och inom celler är en mycket komplex process som regleras på flera olika nivåer i signalvägarna.

–    Signaleringen kan dessutom skilja sig en hel del mellan en cell och dess granncell, därför är möjligheten att studera enskilda cellers signalering oerhört viktig för att förstå olika sjukdomstillstånd, till exempel cancer, säger Ola Söderberg.

Det är just bristen på metoder för detta som begränsar förståelsen av vad som skiljer cancerceller från normala celler. Den nya metoden kombinerar två olika metoder, som synliggör proteinaktivitet respektive mRNA uttryck. Detta gör det möjligt att bestämma i vilken riktning signalerna går, d.v.s. vilken effekten blir av signaleringen. De två metoderna som nu kombinerats har under de senaste åren utvecklats i samma forskargrupp.

– Möjligheten att nu kunna kombinera dem kommer att kunna ge en mer klar bild av vad som har gått fel i cancerceller och leder till ökad insikt i hur cancerceller samverkar och utnyttjar normala celler.

I artikeln används metoderna för att se hur fort signalerna går, från ytan av cellerna till kärnan, och för att bestämma hur många av cellerna som svarar på signalerna. Dessutom kan metoderna användas för att förstå hur olika droger fungerar, var de bryter signaleringen, och för att hitta nya riktade läkemedel för cancerbehandling.

Läs artikeln på PLoS ONE webbplats. http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0020148 [Ref 1]

För mer information, kontakta Ola Söderberg, tel: 018-471 44 75, 070-245 03 72, ola.soderberg@igp.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera