Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Bokonomi: ett nytt sätt att se på böcker

Ett nytt sätt att se på böckers värde och hur man forskar kring läsning introduceras av doktoranden Pamela Schultz Nybacka vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. I sin avhandling använder hon det nya begreppet bokonomi för att beskriva böckers särställning.

Ett nytt sätt att se på böckers värde och hur man forskar kring läsning introduceras av doktoranden Pamela Schultz Nybacka vid Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet. I sin avhandling använder hon det nya begreppet bokonomi för att beskriva böckers särställning.

– En bok kan inte likställas med vilken produkt eller vara som helst. Läsandet av böcker kan inte heller ses som vanlig konsumtion. Boken och läsarna skapar tillsammans ett mervärde som vedertagna begrepp inom ekonomi inte förmår omfatta, säger Pamela Schultz Nybacka vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet som skrivit avhandlingen Bookonomy: The Consumption Practice and Value of Book Reading.   

Enligt Pamela Schultz Nybacka är bokonomi ett sätt att förklara bokens egna, särpräglade ekonomi, med en lika ekonomiskt som kulturellt betingad värdeproduktion. Detta värde kan inte förklaras med ekonomiska termer bytesvärde, nytta, pris eller mervärde som utgår från knappheten som grund. Värdet måste förstås utifrån skriftens roll i historien, det vill säga att omfamna det som vi har i överskott. Detta värde och bokonomi är relevanta begrepp för förståelsen av ett samhälle som i allt högre grad kretsar kring överflöd.

En av slutsatserna i avhandlingen handlar om bokläsningens särskilda konst och logik. Det handlar exempelvis om att hantera att läsningen lägger till nya dimensioner till livet men även att vi också glömmer vad vi läser. Undersökningen bygger på ett sjuttiotal intervjuer kring läsning, såväl individuellt som i grupp. Pamela Schultz Nybacka har bland annat träffat ljudbokslyssnare samt olika bokcirklar för att fånga in det frivilliga läsandet i konsumtionskulturen.

– I förlängningen kan avhandlingen öppna för en annan typ av kulturvanestudier. Tidigare har man framför allt tittat på faktorer som och antal minuter bokläsning per dygn. Utifrån mitt vetenskapliga perspektiv som tar fasta på vad konsumenter faktiskt gör och vad de säger är det minst lika relevant att undersöka situationen och det sociala sammanhanget kring bokläsningen. På så vis kan vi förstå mer om både vad det är som stödjer och vad som hindrar människor från att läsa. Är det till exempel OK att läsa böcker som ens partner tycker är dåliga? Säger Pamela Schultz Nybacka. Pamela Schultz Nybacka hoppas kunna titta närmare på bokbranschen framöver.

– Bokbranschen är oerhört viktig för samhället, men det finns många aspekter kring dess villkor som är utelämnade i litteraturutredningen och som behöver studeras närmare. Förhoppningen är att min framtida forskning kan reda ut vad som är ekonomiskt betingat och vad som handlar om bokens särskilda logik. Det behövs en välinformerad och kritisk granskning, som ändå ligger nära branschfolkets vardag, säger Pamela Schultz Nybacka.

För mer information kontakta: Pamela Schultz Nybacka, tel: 0707-308 310 alt ps@fek.su.se
 
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera