Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2011

Små regeländringar kan göra riksdagens kontrollmakt mer effektiv

I takt med att mer makt flyttas från riksdagen till regeringen framstår alltmer kontrollen av regeringen som riksdagens huvuduppgift. Det är då viktigt att regelverket är utformat på ett sätt som skapar tydlighet och systematik i kontrollen. I sin avhandling visar juristen Patrik Bremdal hur små justeringar i det nuvarande regelverket kan skapa en mer systematisk och lättillgänglig kontrollmakt.

Idag används riksdagens olika kontrollverktyg till synes slumpmässigt och det saknas en tydlig tanke om vilket verktyg som fyller vilken funktion.

För att kunna utkräva ansvar och korrigera felaktigheter krävs information om hur regeringen använder sin makt. Detta är kontrollmaktens viktigaste funktion, att samla information om makthavarna. Denna information är även viktig för folket för att det ska kunna ta ett så väl underbyggt beslut som möjligt på valdagen.

– Kontrollmaktens resultat måste göras mer tillgängliga för medborgarna. I avhandlingen föreslår jag bland annat att riksdagens hemsida bör nyttjas på ett bättre sätt för att underlätta tillgängligheten av de resultat som framkommer i granskningen, säger Patrik Bremdal.

I avhandlingen visas bland annat att konstitutionsutskottets granskning i stora delar inte är politiserad på det sätt som den ofta framställs. Utskottet är enigt över partigränserna i de allra flesta ärenden. Det konstateras även att antalet frågor och interpellationer som ställs i Sverige, internationellt sett, inte är anmärkningsvärt många. I Sverige ställs mellan 1500 och 2000 skriftliga frågor. Motsvarande i till exempel Storbritannien är drygt 50 000 och i Danmark 6-7000.

Några av de förändringar Patrik Bremdal föreslår är en förändring av interpellationsinstitutet så att de kopplas närmare KU:s granskning och införande av en ny frågeform, skriftliga frågor för muntliga svar. Han föreslår även ändrade regler kring hur och när en anmälan till KU ska ske och en utökad användning av utskottens möjlighet till uppföljning och utvärdering. Avslutningsvis föreslås även ett nytt riksdagsutskott med uppgift att kontrollera delegerad normgivning.


För mer information kontakta Patrik Bremdal, tel: 018-471 7991, 0709-721813
patrik.bremdal@jur.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera