Artikel från Uppsala universitet
23 maj 2011

Medicin för en osäker framtid – staden Jos efter krisen

I september 2001 utbröt våldsamma sammanstötningar mellan etniska och religiösa grupper i den nigerianska staden Jos. Staden delades upp och våldet pågår fortfarande. I sin avhandling analyserar antropologen Ulrika Andersson Trovalla de processer som formade staden och dess invånare efter 2001. I centrum för analysen står en grupp utövare av traditionell medicin.

Jos hade länge setts som en plats där Nigerias alla religiösa och etniska grupper levde tillsammans i fred, men den 7 september 2001 skulle den bilden slås i spillror. Förödande sammanstötningar bröt ut mellan etniska och religiösa grupper som gjorde olika anspråk på staden, och våldsspiralen som vidtog tycks fortfarande efter snart tio år bara eskalera.

I efterdyningarna av ”The crisis”, som händelserna kom att kallas, flyttade tidigare grannar isär och områden fick nya, religiöst färgade namn, som till exempel ”New Jerusalem” eller ”Jihad Zone”, beroende på om kristna eller muslimer var i majoritet. Den traumatiska händelsen kom att upplevas som en brytpunkt med en fredlig historia och en förlust av vad staden en gång varit. Vänner blev till fiender och nyss trygga platser blev livsfarliga att besöka. Tidigare sanningar omkullkastades. Invånarna i Jos fann sig tvungna att finna nya vägar i en värld färgad av ilska och rädsla och där oförutsägbarhet präglade livet.

Ulrika Anderssons avhandling bygger på 18 månaders fältarbete i Jos mellan åren 2000 och 2007. Avhandlingen analyserar de processer som formade staden och dess invånare efter krisen. I centrum står en krets utövare av traditionell medicin. Som helare och siare med tillgång till ”mediciner” som kunde skydda mot angrepp, skada fiender och lösa konflikter, hade de speciella färdigheter att påverka och hantera framtider som blev mer och mer oförutsägbara och riskfyllda. Samtidigt var de precis lika sårbara inför de föränderliga omständigheterna som alla stadens invånare. Deras dagliga liv och kamp över att finna fotfäste och vägar framåt i detta osäkra landskap används i boken som en utgångspunkt för att utforska större sammanhang: livsvillkor i en tillvaro karakteriserad av osäkerhet, sönderfall, rädsla och konflikt – i Jos som stad och Nigeria som nation.

– Den ständiga ovissheten om vad framtiden ska bära med sig, vad det förflutna har varit, och vad som sker i nuet gäller inte bara Jos utövare av medicin. Vi kämpar alla med hur oviss och tvetydig världen framstår. Tidigare försök till tolkningar faller snabbt samman och ersätts med nya men i tider av kris är detta processer som framträder i all sin kraft, säger Ulrika Andersson Trovalla.

För mer information, kontakta Ulrika Andersson Trovalla, tel: 018-244394, 073-346 60 96, e-post: ulrika.andersson@antro.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera