Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2011

Hjärtkammarbelastningen viktig vid funktionsmätning

När hjärtats funktion mäts vid misstanke om hjärtsvikt måste man ta med i beräkningen hur välfyllt hjärtat och kärlsystemet är vid mättillfället, skriver Roman A’roch i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 27 maj.

Det kommer många lovande metoder för diagnos av hjärtfel. I ekokardiografi, där man med ultraljud både kan mäta struktur och funktion, finns en snabb teknikutveckling som gör att nya tillämpningar tillkommer varje år. När man först testar dem i kliniska sammanhang framkommer inte tydligt alla begränsningar i hur resultaten kan tolkas.

Flera lovande ekokardiografi-baserade metoder testas i avhandlingen för att kartlägga sambanden mellan hjärtats belastning och mätmetodens utslag för hjärtprestationen. Detta mäts som tidsintervaller för hjärtslag och kammarväggens rörelse, hastighet, deformation, vridning (torsion) med mera. Studier har visat att de flesta av dessa mått kan avspegla hjärtats inneboende förmåga att slå, men man behöver ett ganska noggrant mått på hjärtats fyllnadsgrad och en ingående granskning för att rätt tolka fynden. Minst ett mått på kammarens sammandragningshastighet (maximal systolisk hastighet) verkar stå sig bra i relation till hjärtmuskelns slagförmåga, oberoende av hjärtats fyllnadsgrad eller belastning.

Studien har utförts i stordjursmodeller, där man haft möjlighet att granska relevanta humana/kliniska metoder och tekniker. Denna typ av mått på hjärtfunktionen för patienter med cirkulationsproblem bör snabbt bli ett inslag i kliniska bedömningar. Att ta hänsyn till hjärtats belastning är relevant för nästan alla patienter med aktuella eller akuta sjukdomar som kan påverka patientens cirkulation och vätskestatus.

Roman A´roch är doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för anestesiologi och intensivvård, Umeå universitet, och kan där nås på
Tel. 070-654 40 47
e-post roman.aroch@anestesi.umu.se

Torsdagen den 27 maj försvarar Roman A´roch, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Left ventricular function’s relation to load, experimental studies in a porcine model (Svensk titel: Vänsterkammarfunktion i relation til belastning, experimentella studier i grismodell).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är professor Lars-Åke Brodin, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-4360 [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera