Artikel från Uppsala universitet
16 maj 2011

Analys av kartor och sjökort kan ersätta dyra fältmätningar

En avhandling vid Uppsala universitet visar att analyser av kartor och sjökort kan vara ett alternativ till tidskrävande och kostsamma fältmätningar. Civilingenjören Dan Lindgren visar bland annat att det går att beräkna förekomsten av olika sedimenttyper i kustområden med en noggrannhet som är tillräcklig för tillämpningar inom kustvattenförvaltning.

Kusten är på många sätt en viktig och värdefull resurs, bland annat på grund av den rika förekomsten av plankton, växter och bottendjur. Många fiskarter, även sådana som främst fångas i sötvatten eller till havs, är beroende av kusten under någon del av sitt liv. Samtidigt är miljöpåverkan på kustområden ofta stor då kusten är tätbefolkad och används av olika aktörer för många olika syften. Politiker och tjänstemän som ansvarar för kustens förvaltning står därför inför stora utmaningar. Hur ska man på bästa sätt använda kustens resurser och samtidigt se till att kustens biologiska värden bevaras till kommande generationer? För att kunna besvara dessa frågor och fatta riktiga beslut behövs bland annat tillgång till lättanvända ekosystemmodeller och relevanta data.

Med hjälp av kartor och sjökort som analyseras i geografiska informationssystem (GIS) kan man förutsäga egenskaper hos kustområden som till exempel sedimentförhållanden, vågpåverkan på stränder, känslighet mot föroreningar samt potentiellt ekologiskt värde.

Doktoranden Dan Lindgren har i sin avhandling visat att man med hjälp av dessa verktyg kan beräkna en rad data om kustområdens fysiska form som är användbara vid modellering av exempelvis näringsämnen i kustområden. Han visar bland annat att det går att beräkna förekomsten av olika sedimenttyper i kustområden med en noggrannhet som är tillräcklig för tillämpningar inom kustvattenförvaltning. Normalt krävs omfattande och kostsamma fältmätningar för att ta reda på motsvarande egenskaper.

Vidare visar Dan Lindgren att det finns stor variation i den andel av svenska kustens bottnar som nås av tillräckligt mycket ljus för att bottenlevande växter och alger ska kunna leva där, både mellan kustområden och mellan regioner. I avhandlingen presenteras också nya metoder för att beskriva kustområdens öppenhet mot havet och påverkan från vågor. Dessa kan användas vid habitatanalys samt vid beräkning av kustområdens sedimentförhållanden och vattenutbyte.

– Min avhandling visar på flera olika sätt hur kustområdens fysiska form påverkar deras funktion på ekosystemnivå. De metoder som presenteras kan bidra till att underlätta förvaltning av kustområden samt ge bra underlag vid framtida undersökningar och modelleringsstudier, säger Dan Lindgren.

Avhandlingen försvaras den 20 maj.

För mer information, kontakta Dan Lindgren, tel: 018-4717182 eller e-post: dan.lindgren@geo.uu.se

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den från universitetets hemsida [Ref 1].
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera