Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2011

Realism, satir och myt hos Michel Houellebecq

Michel Houellebecq är en av de mest uppmärksammade franska författarna under 1990- och 2000-talen. Nu visar en avhandling från Göteborgs universitet hur Houellebecqs romankonst utgår från tre linjer i den västerländska romanens historia: fransk 1800-talsrealism, menippeisk satir och tysk romantik.

– En av mina slutsatser är att romanerna byggs upp kring centrala metaforer på ett sätt som påminner om hur myter är strukturerade. Och här spelar inte minst ljus- och solmotiven en viktig roll, säger avhandlingens författare Jacob Carlson. Houellebecq använder ljus- och solmotiven på ett lekfullt sätt för att gestalta existentiella hållningar och metafysiska teorier.

Houellebecq är bland annat känd för att ha behandlat kontroversiella ämnen som mänsklig kloning, sexuell turism och religiösa sekter, liksom för sin misantropiska kritik av en andefattig och ekonomistisk västvärld, där också de mänskliga relationerna endast betingar ett marknadsvärde.

Författarskapet har belönats med flera priser – nu senast det mycket prestigefyllda Goncourtpriset för romanen La Carte et le territoire som kom hösten 2010. Men Michel Houellebecq har också kritiserats i ovanligt hårda ordalag. När romanen La Possibilité d’une île kom ut 2005 publicerades till exempel samtidigt tre pamfletter riktade mot hans författarskap. En av anklagelsepunkterna var då att Houellebecq mest av allt är en mediemanipulatör – en i litterärt hänseende mindre intressant författare vars framgång främst bygger på provokation och smart marknadsföring av den egna författarpersonan.

– Det är därför jag snarare har velat ta fasta på det litterära hantverk som ligger till grund för romanerna, säger Jacob Carlson som i sin avhandlig undersöker Houellebecqs fyra första romaner: Extension du domaine de la lutte (1994), Les Particules élémentaires (1998), Plateforme (2001) samt La Possibilité d’une île (2005).

Mängden böcker och artiklar om Houellebecq har de senaste åren ökat explosionsartat. Antalet akademiska avhandlingar som presenterats om hans författarskap är däremot ännu ganska begränsat, om än också det starkt tilltagande.

– Mig veterligen utgör min avhandling den första mera omfattande studie som analyserar det intrikata samspel mellan från den realism, menippeisk satir (en blandning av vers och prosa med rötter i antiken) och romantik som jag menar karakteriserar Houellebecqs romaner. Jag tror mig också vara först med att systematiskt undersöka de mytologiska element som dyker upp i texterna och deras samband med den för romanerna mycket centrala metafysiska och religiösa tematiken, säger Jacob Carlson.

Kontaktinformation
Mer information:
Jacob Carlson, telefon: 031-786 1809, e-post: jacob.carlson@rom.gu.se

Avhandlingens titel: La Poétique de Houellebecq : réalisme, satire, mythe
Tid och plats för disputation: lördagen den 14 maj 2011 kl. 10.00, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Fakultetsopponent: Anne Cousseau, maître de conférence, Nancy

Avhandlingen kan beställas av författaren.
Den finns även digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/24618

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera