Tema

Nytt mineral upptäckt i Sverige

Forskare vid Uppsala universitet har i samarbete med ryska forskare upptäckt och karaktäriserat ett nytt mineral i material från Långbangruvan i västra Bergslagen. Mineralet har nu officiellt godkänts av IMA, den internationella mineralogiska sammanslutningen, och kommer att få namnet ”långbanshyttanit” efter det gamla namnet på den gruvby i östra Värmland som materialet härstammar ifrån.

Mineral är naturliga kemiska föreningar eller grundämnen med en väldefinierad sammansättning och kristallstruktur, vilka bildats genom geologiska processer. De är byggstenarna som sedan tillsammans bildar bergarter, och är därmed också byggstenarna för de fasta planeterna. Därutöver utgör mineral alla de malmer som vi bryter för att få fram de olika metaller som vårt samhälle, industri och teknik kräver. Man känner idag till omkring 4500 olika mineral från Jorden, samt extraterrestriskt material, efter flera hundra år av systematiska undersökningar. Det gör att nya mineralupptäckter är mycket mera sällsynta än motsvarande upptäckter av till exempel nya arter inom biologin.

– Fyndet visar verkligen hur mycket som återstår för oss att förstå och lära oss om den geologiska delen av jorden, säger Erik Jonsson, adjungerad professor vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Långbanshyttanit har den förenklade kemiska formeln Pb2Mn2Mg(AsO4)2(OH)4•6H2O, och är alltså en bly-mangan-magnesiumarsenat. Mineralet representerar dessutom en ny, naturlig strukturtyp som inte varit känd tidigare.

Långban i östra Värmland är redan tidigare internationellt känd för sin unika mineralflora och långa geologiska utveckling. Platsens speciella karaktär har sitt ursprung i en omfattande och explosiv vulkanism i vad som för knappt 1,9 miljarder år sedan var ett grundhavsområde strax utanför en kontinentkant. Långbans gruvby har bevarat den gamla gruv- och hyttmiljön och är idag ett populärt besöksmål för turister såväl som för mineraloger och geologer från alla världens hörn.

För mer information, kontakta Erik Jonsson, tel: 018-17 92 10, mobil: 070-222 88 51, e-post: Erik.Jonsson@geo.uu.se

Nytt mineral upptäckt i Sverige

 lästid ~ 1 min