Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2011

Hormon bra för läkning av stroke på lång sikt

Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu hittat en förklaring till hur strokepatienter kan läka bättre efter en stroke. Ett hormon som är kopplat till tillväxthormonsystemet har nu visat sig ha positiva läkningseffekter under den sena rehabiliteringsfasen upp till två år efter en stroke.

Insulinlik tillväxtfaktor 1, IGF-I, är ett slags hormon som finns i blodet och som bland annat bidrar till kroppstillväxt och benmassa. Halterna av detta hormon är ökade hos personer som är vältränade och vid god hälsa. Forskarna vid Sahlgrenska akademin har för första gången visat att höga halter av detta hormon är kopplat till bättre långtidsläkning efter slaganfall, en så kallad stroke. Studien presenteras i tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism .

– Denna nya studie är intressant av två skäl, dels att vi visar att ett hormon är kopplat till ökad långsiktig läkning – hoppet att läkningen kan förbättras är alltså inte ute tre månader efter stroke. Men också för att detta hormon är känt för att vara förhöjt hos fysisk vältränade personer, säger docent David Åberg vid Sahlgrenska akademin som lett studien tillsammans med professor Jörgen Isgaard.
Det är dock viktigt att tillägga , understryker David Åberg, att IGF-I nivåerna också styrs av andra faktorer såsom tillväxthormon, arv och näringsbalans.

Underlaget i studien består av 407 patienter som ingår i den så kallade SAHLSIS-studien vid Sahlgrenska akademin, där personer mellan 18-70 år, som drabbats av stroke på grund av blodpropp i hjärnan följts upp i två år efter insjuknandet. SAHLSIS står för ”The Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke”.  

Hos dessa 407 patienter har forskarna mätt halterna av hormonet IGF-1 och noterat att ökade halter av detta hormon är kopplat till bättre läkning mätt mellan tre och tjugofyra månader efter en stroke. Även tidigare forskning (Bondanelli m fl) har visat en positiv effekt av höga IGF-I nivåer tidigt i förloppet efter stroke, medan forskarna vid Sahlgrenska akademin nu visar att den positiva läkningseffekten kvarstår även sent efter sjukdomsdebuten.
-Dessa fynd kan alltså vara en del av förklaringen till varför patienter som får träna mer aktivt med sjukgymnastik och fysisk träning uppvisar bättre läkning efter stroke.  Tyvärr hade vi inte uppgifter till hur mycket våra patienter tränade efter sin stroke.  Därför måste nya studier göras där man både mäter fysisk aktivitet och IGF-I nivåer för att förstå de exakta sambanden bättre, konstaterar David Åberg.

En annan möjlighet som deras resultat öppnar upp nya studier för, är om IGF-I höjande läkemedelsbehandling kan öka långtidsläkningen efter stroke. Enligt David Åberg finns två sätt att gå tillväga på, antingen att behandla med IGF-I eller med det mer välkända tillväxthormonet GH (growth hormone) som kan stimulera kroppens egen produktion av IGF-I.
– Dessa möjligheter måste förstås prövas i noggrant upplagda kliniska studier för att inte förbise eventuella biverkningar som man måste ta hänsyn till. Detta gäller särskilt i det akuta förloppet av strokesjukdomen medan behandling under läkningsfasen förmodligen är lättare och av större nytta, säger David Åberg.

Tidskrift: The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Artikelns titel: Serum IGF-I Levels Correlate to Improvement of Functional Outcome after Ischemic Stroke”.
Författare: Daniel Åberg, Katarina Jood, Christian Blomstrand, Christina Jern,
Michael Nilsson, Jörgen Isgaard, and N. David Åberg

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
David Åberg, leg läkare och docent vid Sahlgrenska akademin, telefon 031-342 8422, 0736-185196, e-post: david.aberg@medic.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera