Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2011

Grundforskning ökar möjligheterna till odling i extrema klimat

Forskning på hur gener uttrycks har resulterat i växter som kan överleva torka, höga saltkoncentationer och infektioner. De ger därför möjlighet till skogsbruk i karga klimat. Växterna producerar även fler blad än normalt, vilket innebär att de kan ge mer mat per planta. Det skriver forskare vid Umeå universitet i en artikel i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Alla levande organismer är beroende av vatten, men detta är speciellt uppenbart när det gäller växter. Begränsad tillgång till vatten är en avgörande faktor för möjligheterna för människor att kunna överleva på stora delar av jorden. Utveckling av växter (grödor) med ökad tolerans mot torka är av stor betydelse för att möjliggöra för fler människor att leva ett drägligt liv.

I ett renodlat grundforskningsprojekt där målet är att förstå hur celler reglerar hur proteiner produceras har forskare i Umeå nu kommit ett stort steg på vägen mot att kunna utveckla växter som har ökad motståndskraft mot torka, infektioner och höga saltkoncentrationer. Genom att inaktivera en gen som kodar för ett protein som ingår i det så kallade mediatorkomplexet i växten backtrav har forskarna visat att dessa växter uppvisar en kraftigt ökad förmåga att överleva torka. Samtidigt har de ökad motståndskraft mot höga saltkoncentrationer och försenad blomning, vilket indirekt leder till ökad bladproduktion.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet och institutionerna för skoglig genetik och växtfysiologi samt mikrobiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

För mer information, kontakta gärna Stefan Björklund på
070-216 28 90
090-786 67 88
stefan.bjorklund@medchem.umu.se

Stefan Björklund är professor i medicinsk kemi vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet. En bild på honom finns att ladda ned här [Ref 1].

Mer information om forskningsprojektet finns i Umeå universitets forskningsdatabas

Originalartikel:
The Arabidopsis thaliana Med25 mediator subunit integrates environmental cues to control plant development.  Nils Elfving, Céline Davoine, Reyes Benlloch, Jeanette Blomberg, Kristoffer Brännström, Dörte Müller, Anders Nilsson, Mikael Ulfstedt, Hans Ronne, Gunnar Wingsle, Ove Nilsson och Stefan Björklund. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2011; published ahead of print May 2, 2011.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera