Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2011

Nyupptäckt inslag i DNA-reparation publiceras av Umeåforskare

En nyupptäckt deltagare vid reparationer av skador på arvsmassan presenteras nu i tidskriften PloS Genetics av två forskare vid Umeå universitet. Det handlar om proteinet Ixr1.

Vår arvsmassa, som lagras i DNA, skadas hela tiden och måste därför också repareras fortlöpande. DNA-skador som inte genast åtgärdas ger upphov till mutationer, som kan medföra genetiska sjukdomar eller cancer. Det finns speciella signalvägar som aktiverar de proteiner som behövs för DNA-reparationen. Dessa signalvägar har liknande uppbyggnad i människor och andra däggdjur som i enklare organismer, till exempel bagerijäst som har använts i den här studien.

I artikeln presenterar Umeåforskarna Olga Tsaponina och Andrei Chabes, båda vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, i samarbete med forskare vid Stockholms universitet en nyupptäckt del av den signalväg som aktiverar DNA-reparation. Det är proteinet Ixr1 som är nödvändigt för att aktivera tillverkningen av de byggstenar som används vid reparationen.

Det har tidigare visats att de jästceller som saknar Ixr1 är resistenta mot cisplatin, som är ett vanligt cellgift för cancerbehandling. Forskarna försöker nu förstå varför de jästceller som saknar Ixr1 och därför har låga koncentrationer av DNA-byggstenar överlever cisplatinbehandlingen bättre.

Referens: O Tsaponina, E Barsoumb, SU Åström, A Chabes: Ixr1 is required for the expression of the ribonucleotide reductase Rnr1 and maintenance of dNTP pools. PloS Genetics 7(5): e1002061
länk till arikeln [Ref 2]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera