Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2011

Kroppens kraftverk kan påverka åldrandet

Mitokondrierna är kroppens energiproducent, det kraftverk som finns inuti våra celler. Nu har forskare vid Göteborgs universitet identifierat en grupp mitokondriella proteiner som, om de saknas, får andra proteingrupper att stabilisera arvsmassan. Det skulle kunna senarelägga uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar och leda till förlängd livslängd.

Vissa teorier om varför vi människor åldras pekar ut cellernas kraftpaket, mitokondrierna, som en bidragande orsak. Förutom att förse oss med energi i användbara former producerar mitokondrier också skadliga restprodukter; reaktiva syreradikaler som attackerar och skadar cellens olika beståndsdelar. Med tiden överstiger dessa skador vad cellerna tolererar, de tappar sin förmåga att upprätthålla viktiga funktioner och organismen åldras. Så långt enligt teorin. Egendomligt nog har flera studier visat att vissa mitokondriella dysfunktioner faktiskt också kan bromsa åldrandet – åtminstone i svampar, maskar och flugor. Hur detta går till mekanistiskt vet man inte.

I en studie från institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Cell, har ett forskarlag nu identifierat en grupp mitokondriella proteiner som är involverade i denna typ av åldrandekontroll. Forskarna fann att en grupp proteiner, kallade MTC-proteiner, som normalt behövs för mitokondriers proteinsyntes också har andra funktioner som påverkar arvsmassans stabilitet och cellens förmåga att göra sig av med skadade och skadliga proteiner.

– När ett MTC-protein saknas i cellen, till exempel på grund av en mutation i motsvarande gen, verkar de andra MTC-proteinerna få en ny funktion. De får då en ökad betydelse för att stabilisera arvsmassan och motverka proteinskador, vilket leder till förläng livslängd, säger Thomas Nyström vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Studierna visar också att denna MTC-beroende kontroll av åldrandets hastighet använder samma typ av signalvägar som aktiveras vid kalorirestriktion – något som förlänger livet hos många olika organismer, däribland jäst, möss och apor. Några av de MTC-proteiner som studien identifierade finns också hos människan och en rimlig fråga är om dessa har en liknande roll i kontrollen av åldrande också hos oss.

– Genom att påverka MTC-proteinernas aktivitet skulle man möjligen kunna skapa positiva effekter på cellens förmåga att senarelägga uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar. Det kan handla både om sjukdomar som är relaterade till arvsmassans instabilitet, som cancer, eller skadliga proteiner, som Alzheimers och Parkinson. I dagsläget är det dock bara spekulationer och den exakta mekanismen bakom MTC-proteinernas roll i åldrandeprocessen är ett fascinerande fråga som återstår att lösa, säger Thomas Nyström.

Artikeln Absence of Mitochondrial Translation Control Proteins Extends Life Span by Activating Sirtuin-Dependent Silencing har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Cell. Länk till tidskriften: http://www.cell.com/molecular-cell/

Kontaktinformation
KONTAKT:
Thomas Nyström, professor, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
031- 786 2582
0706- 92 92 60
thomas.nystrom@cmb.gu.se

Bildtext: Bild av arvsmassa i den stora cellkärnan samt arvsmassa i de små mitokondrierna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera