Tema

Musikerhjärnor högt utvecklade

Ny forskning visar att musikers hjärnor är högt utvecklade på ett sätt som gör musikerna alerta, intresserade av att lära, benägna att se helheter, lugna och lekfulla. Detsamma har visats hos elitidrottsmän, framgångsrika företagsledare och personer som utövar transcendental meditation.

Bakom den nya studien står Fred Travis, Maharishi University of Management i USA, Harald Harung, Högskolen i Oslo och Yvonne Lagrosen, Högskolan Väst. De talar om hög mind brain development och det verkar som att detta är en grogrund för att kunna bli riktigt, riktigt bra på något.

Forskarna mäter mind brain development på flera sätt. EEG visar speciella mönster i hjärnans elektriska aktivitet hos dem med hög mind brain development. De har väl samordnade pannlober. Det är pannloberna vi använder för högre hjärnfunktioner som planering och logiskt tänkande. Ett annat kännetecken är att aktivitet med en viss frekvens, så kallade alfavågor, dominerar. Alfavågor uppträder när hjärnan sätter samman detaljintryck till helheter. Ytterligare ett EEG-mått visar att personer med hög mind brain development använder sina hjärnresurser på ett ekonomiskt sätt. De är alerta och aktionsberedda när det är funktionellt att vara det, men avspända och avvaktande när det är funktionellt att vara det.
Två frågeformulär används också för att mäta mind brain development. Det ena handlar om moraliskt tänkande. De med hög mind brain development har nått längre här. Det andra undersöker något som kallas för peak experiences. Detta beskrivs som ett högre medvetandetillstånd. Man får en intensiv känsla av lycka och harmoni och av att gå bortom begränsningar. Personer med hög mind brain development har många peak experiences.

Fred Travis understryker att allt vi gör påverkar våra hjärnor. Transcendental meditation och musicerande hör till de saker man ska ägna sig åt om man vill förändra sitt psyke i rätt riktning. Men man kan komma långt bara genom att följa de vanliga hälsoråden: Sova tillräckligt, inte stressa, träna fysiskt, äta nyttigt och låta bli droger. Hur man tänker spelar också roll.
– Om du är en mycket avundsjuk, arg och elak person och tänker i linje med detta om andra människor, då är det detta tänkande som kommer att stärkas i hjärnan. Men om du är öppen och stödjande då kommer andra kopplingar att stärkas, säger Fred Travis.

Musikerhjärnor högt utvecklade

 lästid ~ 2 min