Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2011

Ny styrmekanism i mitokondrien upptäckt

Forskare har upptäckt en ny komponent i mitokondrien som har stor betydelse för dess funktion. Upptäckten, som presenteras i tidskriften Cell Metabolism, kan få betydelse för förståelsen av ärftliga och åldersassocierade sjukdomar.

Mitokondrier brukar kallas cellens kraftverk eftersom de omvandlar energi i näringsämnen till en form som kroppen kan använda. För att fungera behöver mitokondrierna bilda nya proteiner, något som sker i deras ribosomer.

En forskargupp vid Karolinska Institutet och Max Planck Institute for Biology of Ageing har upptäckt att ett protein, MTERF4, tillsammans med ett annat protein, NSUN4, bildar ett komplex som styr hur ribosomerna i mitokondrierna bildas och fungerar. Hos möss som saknar MTERF4 bildas inga fungerande ribosomer i mitokondrierna med försämrad energiproduktion som följd.

– Nedsatt mitokondriefunktion är inblandat i flera ärftliga sjukdomar, normalt åldrande och åldersassocierade sjukdomar. Grundläggande kunskap om hur mitokondriefunktionen regleras kan därför komma att få stor klinisk betydelse i framtiden, säger Nils Göran Larsson som har lett studien tillsammans med Claes Gustafsson.

Forskargruppen har tidigare upptäckt liknande reglermekanismer i mitokondrien som har visat sig ha samband med utvecklingen av diabetes.

Publikation: “MTERF4 regulates translation by targeting the methyltransferase NSUN4 to the mammalian mitochondrial ribosome”, Yolanda Cámara, Jorge Asin-Cayuela, Chan Bae Park, Metodi D. Metodiev, Yonghong Shi, Benedetta Ruzzenente, Christian Kukat, Bianca Habermann; Rolf Wibom, Kjell Hultenby, Thomas Franz, Hediye Erdjument-Bromage, Paul Tempst, B. Martin Hallberg, Claes M. Gustafsson & Nils-Göran Larsson, Cell Metabolism, online 3 May 2011.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Professor Nils-Göran Larsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Tel: 08-524 830 39 eller 070-209 7155
E-post: Nils-Goran.Larsson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera