Tema

Historisk disputation på högskolan i Borås

Den 29/4 2011 är en historisk dag för Högskolan i Borås. Då är det dags för den allra första disputationen sedan högskolan har fått egna forskarexamensrättigheter. Det är Mikael Gunnarsson som presenterar sin avhandling om automatisk klassificering för digitala texter med hjälp av dataprogram och algoritmer.

I höstas kom beslutet från Högskoleverket om att Högskolan i Borås får utfärda doktorsexamen. Tidigare har doktorander i Borås disputerat via avtal med andra lärosäten, till exempel Göteborgs universitet, även om forskningen har bedrivits i Borås. Disputationen för Mikael Gunnarsson vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan är den allra första egna disputationen vid Högskolan i Borås. Det han har forskat om är automatisk genreklassificering av digitala texter.

– Det finns sedan tidigare ganska bra möjligheter att klassificera digitala texter utifrån deras innehåll, säger han. Men när vi söker allt mer information digitalt blir det mer och mer viktigt att veta vilken typ av dokument det är vi hittar – är det en vetenskaplig artikel, en teknisk rapport eller något från ett uppslagsverk?

Mikael Gunnarsson har arbetat som lärare på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås sedan 1992 och tyckte det var hög tid att disputera nu. Eftersom han har undervisat i klassifikation och är intresserad av internet, passade avhandlingens ämnesval bra.

Vilken är nyttan med din forskning?
– Det är till exempel när det gäller källkritik, att man som läsare behöver vara medveten om vilken typ av text det är för att rätt kunna värdera den information som finns i texten. Om man utvecklar metoden vidare skulle det på sikt kunna bli så att man när man googlar får upp en symbol vid varje träff, som visar vilken genre det handlar om.

Först ut
Margareta Lundberg Rodin är prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan och hon ser fram emot Mikael Gunnarssons disputation.

– Jag tycker det är roligt att just vår institution står för den första disputationen vid högskolan, säger hon. Högskolan i Borås fick ju examensrättigheter för flera områden, och just den här avhandlingen råkade bli den första. Nu ska vi göra disputationen lite extra festlig för att uppmärksamma detta.

Vilken betydelse har de egna examensrättigheterna för högskolan?
– För de enskilda doktoranderna blir det inte så stor skillnad, eftersom forskarutbildningen i stort sett är densamma, det är snarare vissa rutiner som förändras eftersom forskarutbildningen nu enbart genomförs i Borås. Däremot har det en stor strategisk betydelse för högskolan att få utfärda examen på alla nivåer, även forskarutbildning. Det ger ökad status åt högskolan och innebär att studenter i grundutbildningarna via doktorander tillförs aktuell forskning, vilket bidrar till att stärka undervisningens kvalitet.

TID OCH PLATS: Mikael Gunnarssons disputation äger rum fredagen den 29 april 2011, kl 13.00 i sal M506 på Högskolan i Borås. Avhandlingen heter ”Classification along Genre Dimensions: Exploring a Multidisciplinary Problem”.

För mer information:
Mikael Gunnarsson, tfn: 033-435 4138 eller 0706-212805 mikael.gunnarsson@hb.se
Margareta Lundberg Rodin, prefekt BHS, tfn: 033-435 4413 eller 0732-305904 Margareta.Lundberg_Rodin@hb.se

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.
Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Historisk disputation på högskolan i Borås

 lästid ~ 3 min