Tema

Valet av namn avslöjar föräldrarnas värderingar

Valet av namn talar om vem du är – och vilka förhoppningar du har om ditt barns framtid. Emilia Aldrins doktorsavhandling från Uppsala universitet visar att namnvalet är en viktig social handling för dagens föräldrar.

När föräldrar väljer namn till sina barn skapar de inte bara en praktisk etikett som gör det möjligt att identifiera och tala om barnet. De uttrycker också en mängd känslomässiga, estetiska, ideologiska och sociala förhållningssätt. Emilia Aldrin har studerat hur dagens svenska föräldrar framställer sig själva genom namnvalet. Drygt 600 nyblivna föräldrar i Göteborgs kommun har besvarat hennes enkätundersökning och ytterligare ett tjugotal föräldrar har deltagit i fördjupande gruppintervjuer.

– Traditionell eller modern: Nils eller Neo? Vanlig eller originell: Emma eller Elda? Praktisk eller estetisk: Ville eller Whilliam? Svenskorienterad, utlandsorienterad eller internationell: Love, Logan eller Lucas? Detta är några av de sociala ställningstaganden som föräldrar ställs inför vid namnvalet, säger Emilia Aldrin.

Föräldrar skapar olika bilder av sig själva genom att välja olika typer av namn, men också genom att välja olika sätt att stava namnet, låta sig inspireras av olika namnförebilder och genom olika sätt att tala om namnet. Ofta kombinerar de flera olika handlingar för att skapa komplexa och unika bilder av sig själva.

Sociala faktorer får också betydelse för namnvalet. Generellt sett framställer sig äldre, välutbildade och föräldrar boende i villa som konservativa i namnvalet. Yngre föräldrar, föräldrar med kortare formell utbildning och föräldrar boende i lägenhet framställer sig istället som mer kreativa. Föräldrar till pojkar väljer oftare utländska namn och namn som finns i släkten, medan föräldrar till flickor oftare väljer svenska namn och namn som upplevs som estetiskt tilltalande. Könsskillnaderna tycks dock vara betydligt mindre i Sverige än på andra håll.

Emilia Aldrins avhandling visar även att sättet att tala om namnvalet ofta blir ännu viktigare än själva namnet.

– Samma namn kan väljas av olika anledningar av olika föräldrar. I resonemanget om namnvalet lyfts föräldrarnas identitet och värderingar ofta fram tydligare och de sociala ställningstagandena blir mer uttalade, säger Emilia Aldrin.

Är det då bara föräldrarnas identitet som skapas i namnvalet? Emilia Aldrin menar att namnvalet också lägger grunden till barnets identitet, eftersom omgivningen kommer att dra slutsatser även om barnet utifrån namnet. Många föräldrar är medvetna om att omgivningens uppfattning av namnet kan påverka deras syn på barnet och tar hänsyn till detta i sina namnfunderingar. Det kan handla om att hitta ett namn som fungerar som artistnamn, ett namn som passar för en internationell karriär eller ett namn som lätt smälter in i mängden.

– Namnvalet berättar både något om vilka föräldrarna är och om vilken framtid de tänker sig för barnet, säger Emilia Aldrin.

Avhandlingen försvaras den 29 april vid Uppsala universitet. Den kan laddas ner från universitetets hemsida.

För mer information:
Emilia Aldrin, telefon: 0708-686226

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Valet av namn avslöjar föräldrarnas värderingar

 lästid ~ 2 min