Tema

Här är Sveriges största iPad-undersökning

Som den primära beståndsdelen i en kandidatuppsats i medieteknik har två KTH-studenter precis genomfört den största svenska iPad-undersökningen någonsin. 891 personer – alla iPad-användare – har deltagit, och resultatet visar bland annat att så många som 20 procent av respondenterna har betalat mer än 200 kronor för en app.

Vidare lägger användaren i snitt 16,4 timmar i veckan på att kela med sin iPad.
– Vår undersökning visar dessutom att 82 procent av deltagarna använder sin iPad flera gånger per dag, säger Donna Hanafi.
Det är hon som tillsammans med studentkollegan Susanna Berggren genomfört den omfattande undersökningen om 36 olika iPad-relaterade frågor. Bland dessa märks bland andra spörsmålen ”Har du jailbreakat din iPad?”, ”Vilken tid på dagen använder du din iPad mest?” och ”Hur mycket kan du tänka dig att betala för dags- eller kvällstidningar?”.
Enligt Donna Hanafi ger undersökningen förutom svar på dessa frågor också en tydlig signal om att laptop-användandet har minskat på grund av iPads intåg i Sverige.
– Men än så länge handlar det om att iPad kompletterar den bärbara datorn snarare än ersätter den helt, säger Donna Hanafi.
Att inte fler slängt sin laptop till förmån för iPad tror Donna Hanafi och Susanna Berggren har flera orsaker.
– Att Flash inte fungerar på iPad är ett problem för många, men det är också fortfarande svårt att utföra mer avancerade bankärenden på sin iPad, till exempel sådana som kräver BankID eller e-legitimation. Och så går det fortfarande inte att hyra filmer via iTunes i Sverige. Det tar många upp i undersökningen, säger Susanna Berggren.
Det finns en tydlig trend bland de 20 procent som betalat mer än 200 kronor för en så kallad app, det vill säga ett program för iPad. Cirka 65 procent av dem har nämligen köpt någon form av navigations-app.
– Dessutom är det nyttoprogram och inte spel som är den vanligaste kategorin för de lite dyrare apparna. Här är ordbehandlings-appen Pages populärast, och den dyraste applikation som flest personer köpt. Spel är den näst vanligaste kategorin, säger Susanna Berggren.
Donna Hanafi tillägger att deltagarna i undersökningen inte är beredda att betala lika mycket för nöjes-appar som för nytto-appar.
– Majoriteten vill inte betala något för appar som rör sociala medier, som Twitter eller Facebook. Däremot anser nästan hälften av respondenterna att produktivitetsapplikationer som Pages, Numbers och Keynote, har rimliga priser som de är villiga att betala, säger Donna Hanafi.
När det gäller att jailbreaka sin iPad, det vill säga låsa upp iPaden för att installera tredjepartsprogram, så har 13 procent gjort det.
Donna Hanafi tillägger att en av de mest överraskande resultaten i undersökningen är iPad-ägarens kön.
– 95 procent av respondenterna är män, säger Donna Hanafi.
Slutligen så ser topplistan över de mest använda apparna ut så här:
1. Safari: 390 av de svarande (~44 %)
2. Mail: 279 (~31 %)
3. Facebook-appar: 270 (~30 %)
4. Twitter-appar: 159 (~18 %)
5. Angry Birds: 151 (~17 %)

För mer information och fakta från undersökningen, kontakta Donna Hanafi på 070 – 734 79 17 / hanafi@kth.se eller Susanna Berggren på 070 – 999 14 89 / suzylu@kth.se.

Här är Sveriges största iPad-undersökning

 lästid ~ 2 min