Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2011

Mer effekt och mindre risk när du bottenmålar din båt

Varje båtägare känner igen dilemmat: miljövänligt eller effektivt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet hittat ett sätt att optimera dessa två nästan ouppnåeliga mål. Genom att använda smarta kombinationer av de miljövänligaste gifterna i färgen, kan man både minska den totala mängden av gifter och minska miljöpåverkan drastiskt.

– Det är jättelätt att göra en miljövänlig båtbottenfärg, lika lätt att göra en effektiv båtbottenfärg. Ändå saknas det fortfarande en färg som är både effektiv och miljövänlig, vilket gör både miljömyndigheter och båtägare missnöjda, säger Hans Blanck, professor i ekotoxikologi vid institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet.

Hans Blanck har lett flera delprojekt i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Marine Paint, som finansieras av Mistra. Marine Paint är Sveriges största samlade forskningsprojekt inom området marin påväxt och miljöanpassad båtbottenfärg. Projektet startade 2003 med en substans som visat sig effektiv mot havstulpaner; medetomidin. Idag utvecklar forskarna recept för att hindra all typ av påväxt genom så kallade optimerade blandningar av biocider, det vill säga ämnen som kan döda levande organismer.

– Dagens båtbottenfärger innehåller ofta en eller två olika biocider och för att slå ut alla typer av påväxtorganismer behöver de doseras högt. Idén med optimerade blandningar bygger på att istället använda många olika biocider i färgen, som är effektiva mot flera av påväxtorganismerna, och att anpassa relationen mellan substanserna optimalt för att bli av med all påväxt. På så sätt minskar det totala behovet av biocider i färgen drastiskt.

För att få fram recept på optimala blandningar har forskarna utvecklat ett system av modeller där man väger olika biociders effekt på olika typer av påväxtorganismer mot förväntad miljörisk. Resultatet är en uppsättning recept – med olika koncentrationer och kombinationer av biocider – som alla är lika effektiva när det gäller att hindra påväxt. Det som skiljer dem åt är den förväntade risken för miljön. På så sätt kan alltså recepten effektivt anpassas efter olika förhållanden. De substanser som forskarna valt ut är, förutom medetomidin, biocider som finns på marknaden idag och som sannolikt kommer att klara en utvärdering enligt EU:s biociddirektiv.

Ett annat vanligt problem med dagens båtbottenfärger är att de aktiva substanserna läcker ut för snabbt. Därför behövs stora mängder biocider för att färgen ska vara effektiv under lång tid.

– Genom att använda så kallade mikrokapslar, en mikroskopisk bubbla av polymermaterial som innehåller lösta biocider, kan frisättningen kontrolleras bättre. Den tekniken fungerar för i princip vilken biocid som helst.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Hans Blanck, professor, institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet
031–786 2609
hans.blanck@dpes.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera