Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2011

Långsiktiga relationer förbättrar husbyggandet

Att ständigt byta leverantörer i jakt på det lägsta priset är en dålig strategi för byggföretag. Både byggföretaget och leverantörerna vinner på långsiktiga relationer, även om priset blir något högre, visar en studie i industriell marknadsföring.

Byggindustrin utmärks av att den har många aktörer. Av alla de delar som ingår i ett hus, och som krävs i en byggprocess, är det bara en mindre del som tillverkas av byggaren själv. Inköpsfunktionen blir därmed central. Den påverkar såväl produktionen som marknadsföring, design och logistik in och ut. Det handlar inte bara om ett rätt saker ska levereras i rätt tid, de måste också finnas i rätt mängd och på rätt plats, för att inte hela processen ska bromsas upp.
Louise Bildsten är nybliven licentiat i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet. Hon tillhör forskargruppen inom LWE, Lean Wood Engineering, se http://www.ltu.se/lwe. Hon har ägnat sin licentiatavhandling åt att studera just inköpsfunktionen och leverantörsrelationer i byggindustrin. En stor del av byggbranschen karakteriseras idag av kortsiktiga relationer, säger hon. En av de sektorer som hon studerat är tillverkare och leverantörer av köksinredningar. Hon jämförde en lokal småskalig leverantör med en stor leverantör. Hon kunde visa att, byggföretaget vann på att utveckla och behålla relationerna till det lilla lokala företaget, detta trots initialt högre transaktionskostnader och högre priser. Förseningarna blev färre och kvaliteten på de färdiga husen blev bättre.
Inköpsstrategier i projekt med långa projekttider och tidiga preliminära order tvingar ofta fram justeringar sent i byggprocessen som leder till stora extrakostnader och därmed i slutändan sämre lönsamhet.
– Här behövs ett integrerat synsätt, säger Louise Bildsten, på vad man själv producerar och vad leverantören kommer med. Man behöver granska, dokumentera och kontrollera hela processen för att se vad som påverkar vad och kunna koordinera den.
Istället för att jaga de billigaste leverantörerna bör man undersöka vilka som skapar mest värde i produktionen, säger hon. Och här vinner man på att bygga upp långsiktiga relationer.
– Vi talar om äktenskap mellan företag, säger hon drastiskt.
Hon konstaterar också att det är lättare att bygga upp en bra inköpsstrategi för industriellt husbyggande, jämfört med om man bygger direkt på byggarbetsplatsen. Det beror på att man lättare kan kontrollera hela processen om så mycket som möjligt av den sker i fabriken.
Louise Bildsten nås på 013 281547,   louise.bildsten@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera