Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2011

Lärare som vill arbeta jämställt i skolan måste börja med sig själva

Kristina Andersson, adjunkt vid Högskolan i Gävle som försvarar sin doktorsavhandling den 8 april, visar i sin forskning på att lärare som vill arbeta jämställt i skolan måste börja med sig själva, att det gäller att se och utmana de egna föreställningarna om kön och genus.

Kristina Andersson undersöker i sin avhandling “Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus” hur man som lärare kan arbeta mer jämställt i skolan.

– Även den som har målsättningen att arbeta jämställt kan visa sig värdera barnen olika så att till exempel pojkars aktiviteter värderas högre än flickors. Då måste man i första hand bli medveten om och förändra den egna föreställningen, min avhandling visar olika sätt att ”få syn på” sina egna föreställningar, säger Kristina Andersson.

– Redan i lärarutbildningen måste studenterna få bättre genuskunskaper och bli mer medvetna om vilka föreställningar de själva bär på. Men det kräver en tuff och känslomässigt engagerande utbildning i genusmedvetenhet.

Hon menar att det behövs ett genusperspektiv även på ämnets innehåll. Hur påverkas undervisningen av en stereotyp och manligt kodad bild av naturvetenskap och teknik som hård, rationell och svår?

Kristina Andersson har i flera år bedrivit sin forskning tillsammans med en grupp förskollärare och lärare som arbetade med naturvetenskap, men inte alltid hade ämneskunskaper.

– För dem fungerade kunskaperna i undervisning och lärande som en bra utgångspunkt för att utvecklas som lärare även i naturvetenskap. Att enbart prata om behovet av ämneskunskaper fungerar inte.

Kompetensutveckling med feministiska anslag kan hjälpa lärarna att utveckla kunskapsstoffet.

För läraren gäller det att använda barnens egna erfarenheter av naturvetenskap, ställa öppna frågor som utmanar och fånga det oväntade som kan väcka nyfikenhet.  Det kan ge en ny syn på vad naturvetenskap för barn kan innebära.

För att kunna förändra den undervisning hon studerat har Kristina Andersson använt sig av aktionsforskning. Hon menar att det är en metod som fungerar i ett förändringsarbete som gäller genus och naturvetenskap, men att det kräver både tid och kontinuitet för att ge resultat i klassrummet.

Den 8 april försvarar Kristina Andersson sin avhandling kl 10.15 i sal 99:132 vid Högskolan i Gävle.
 
 

Kontaktinformation
För mer information, v v kontakta:
Kristina Andersson, universitetsadjunkt, akademin för teknik och miljö 026-64 82 45 eller 070-333 32 74

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera