Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2011

Forskare från Stockholms universitet i Nature Geoscience:

Smältande glaciärer bidrar till att havsnivån stiger snabbare än någon gång under de senaste 350 åren. Resultaten som nyligen publicerats i Nature Geoscience bygger på en studie av de 270 största glaciärerna som löper ut från det norra och södra isfälten i Patagonien, Sydamerika.

Smältande glaciärer bidrar till att havsnivån stiger snabbare än någon gång under de senaste 350 åren. Det är upptäckten av nya forskningsresultat som ett team från Aberystwyth University, Exeter University och Stockholms universitet gjort. Resultaten som nyligen publicerats i Nature Geoscience bygger på en studie av de 270 största glaciärerna som löper ut från det norra och södra isfälten i Patagonien, Sydamerika.

– Vi har kartlagt förändringar i glaciärernas utbredning sedan “Lilla istiden”, då glaciärerna nådde sin maximala utbredning efter den sista istiden. Sedan beräknade vi glaciärernas volymförändringar under de senaste 350 åren och jämförde med hur mycket is som försvunnit under de senaste 30 åren. Resultatet visar att glaciärerna förlorar volym 10-100 gånger snabbare under de senaste 30 åren jämfört med på 350 år. Som exempel har San Rafael glaciären i Patagonien, en av de 270 glaciärerna som ingår i den här studien, dragit sig tillbaks 8 km på 350 år vilket är anmärkningsvärt, säger Krister Jansson forskare vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Forskarna drar slutsatsen att avsmältningen och därmed också bidraget till den globala havsnivåökningen från de Patagonska glaciärerna ökat markant under de senaste 30 åren. Hur bergsglaciärer bidrar till havsnivåförändringar har tidigare endast kunna studeras i korta tidsskalor och täcker endast de senaste 30 åren d.v.s. den tid vi haft tillgång till satellitbilder. Genom en kartering av landformer som glaciärerna skapat och utvecklandet av en ny metod blev det möjligt att titta på längre tidsskalor.

Kontaktperson och mer information:
Krister Jansson, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet Tel: 086747158 alt Krister.jansson@natgeo.su.se
Artikeln med titeln “Sea level contribution from the Patagonian Icefields since the Little Ice Age” publicerades nyligen i Nature Geoscience
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera