Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 april 2011

Korankurser gynnar integrationen

Ordet Korankurs ger troligtvis många människor associationer till islamism, terrorism och kvinnoförtryck. Men forskare på Högskolan Väst som undersökt Korankurser i Västra Götalandsregionen har kommit fram till att lärarna arbetar aktivt och medvetet för integration.

Forskarna Signild Risenfors, Sevtap Gurdal och Emma Sorbring har kartlagt muslimska föreningar i regionen och funnit 91 stycken. De spelar en viktig social roll genom att fungera som stöd för medlemmarna på olika sätt. Det kan handla om läxhjälp, att skapa trygghet i området, hjälp med ekonomiska bekymmer, översättning från svenska och så vidare. En annan huvudfunktion är att förrätta bön tre eller fem gånger per dag, beroende på vilken riktning inom islam man tillhör. En allmän inställning, oavsett religiös riktning, är att det är viktigt att verka för integration.

Omkring 15 av de 91 föreningarna ger Korankurser. Forskarna intervjuade företrädare för föreningarna om detta. Det kunde vara imamer, ordförande, eller Koranlärare som svarade på frågor. Det finns två huvudsyften med Korankurserna enligt de flesta av dem. Dels vill man förmedla ett religiöst och kulturellt arv till barn och ungdomar med betoning på det arabiska språket. Dels handlar det om att diskutera viktiga frågor i det samhälle man lever.
– Det kan handla om hur religionen ska traderas i ett nytt sammanhang. Det gäller också praktiska frågor, till exempel att ett barn chattar med en kompis och hur man som förälder ska förhålla sig till det, säger Signild Risenfors, doktorand i pedagogik på Högskolan Väst.
Ytligt chattande skulle kunna uppfattas som att man är ovarsam med islam. Traditionen säger att orden ska vara värda något. Den här typen av frågor kan barn och ungdomar diskutera med sina lärare på Korankurserna och föräldrarna blir också delaktiga i ett sammanhang där frågorna ventileras.

De intervjuade företrädarna var angelägna om att framställa islam som en modern religion och poängterade flera likheter mellan islam och kristendom och det svenska samhällets värdegrund. En av dem uttryckte det så här: ”Religionen är till för människan, inte tvärtom. Människan ska leva ett gott liv, vilket innebär att Koranen måste tolkas i ett modernt samhälle som verkar för demokrati och jämställdhet.” Uttalandet är representativt för de muslimska föreningarna.

Läs mer i rapporten Korankurser som föreningsverksamhet?
http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:403684

Kontaktinformation
För mer information kontakta Signild Risenfors, 070-639 67 41, signild.risenfors@hv.se
Pressmeddelande lämnat av forskningskommunikatör Charlotta Sjöstedt, 0733-975081, charlotta.sjostedt@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera