Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 april 2011

Bättre samordnad övervakning av vatten och ekosystem behövs i Arktis

Det allt varmare klimatet orsakar snabba skiften i arktiska ekosystem. Dessa är ofta kopplade till förändringar i permafrost och vattenförhållanden. Forskning visar dock på att bristande övervakning av permafrost- och vattenförändringarna tillsammans med de länkade ekosystemskiftena. Detta gör att man riskerar att missa viktig kunskap om de klimatrelaterade ekosystemsförändringarna.

Det allt varmare klimatet orsakar snabba skiften i arktiska ekosystem. Dessa är ofta kopplade till förändringar i permafrost och vattenförhållanden. Forskning vid Stockholms universitet visar dock på bristande övervakning av permafrost- och vattenförändringarna tillsammans med de länkade ekosystemskiftena. Detta gör att man riskerar att missa viktig kunskap om de klimatrelaterade ekosystemsförändringarna.

– En förstärkt och koordinerad ekologisk och hydrologisk övervakning behövs för att öka vår förståelse av de klimatrelaterade ekosystemförändringarna, och för möjligheten att kunna förutse var sådana förändringar kan ske framöver, säger Johanna Mård Karlsson, forskare vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och Bert Bolin centrum för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Johanna Mård Karlsson har tillsammans med forskare från Bert Bolin centrum och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet identifierat, undersökt och kartlagt utbredningen av tre olika typer av klimatrelaterade ekosystemskiften i Arktis. Upptinande permafrost och vattenförändringar på grund av uppvärmningen har identifierats som drivande mekanismer hos de tre ekosystemskiftena.

Kartläggningen av ekosystemskiften har jämförts med tillgänglig ekologisk och hydrologisk övervakning i Arktis. I studien har forskarna identifierat ”hotspots” i några delar av Arktis där ekosystemskiften har skett och det finns relativt god övervakning av både vatten och ekosystem. Samtidigt kvarstår stora områden utan överlapp mellan ekologisk och hydrologisk övervakning, eller ingen övervakning alls.

– De flesta observerade ekosystemskiften ligger nära någon ekologisk forskningsstation och representerar därför inte nödvändigtvis de största förändringarna, utan dessa kan finnas i helt oövervakade områden. Ekosystemskiftena kommer sannolikt att fortskrida i Arktis. För att i förväg kunna upptäcka förändringar som kan sätta igång ekosystemskiften måste vi övervaka nyckelmekanismerna. Därför behövs samordning mellan ekologisk och hydrologisk övervakning, för att bättre kunna förstå orsak och verkan i de ekologiska förändringarna, säger Johanna Mård Karlsson.

Artikel publicerad i Environmental Research Letters.
Kontaktuppgifter:Johanna Mård Karlsson nstitutionen för naturgeografi och kvartärgeologi & Bert Bolin centrum för klimatforskning Stockholms universitet Telefon: 08-6747569 Mail: johanna.maard@natgeo.su.se
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera