Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 april 2011

Nytt genetiskt verktyg hjälper forskare analysera cellens viktigaste funktioner

Trots att det gått många år sedan den första arvsmassan blev fullständigt kartlagd är det fortfarande många gener vars funktion vi inte förstår. Nu har forskare från Göteborgs universitet och Toronto universitet tillsammans tagit fram en kollektion av cirka 800 stammar av jästceller som gör det möjligt att studera även de mest komplicerade generna.

Ett vanligt sätt att studera geners roll i celler är att ta bort genen och studera effekten av förlusten. Gener är mycket lika i både jäst och människor, vilket är en anledning till att bageri- och öljästen Saccharomyces cerevisiae har blivit en av genetikernas favoritorganismer. I jäst är det nämligen enkelt att göra denna typ av genetisk förändring.

Men för många gener fungerar inte det eftersom cellerna dör på grund av förlusten. Dessa så kallade essentiella gener är därför svåra att studera. Det är ett stort problem för forskarna då essentiella gener ofta är involverade i väldigt centrala livsprocesser.

Tillsammans med forskare från Toronto universitet har Anders Blomberg och Jonas Warringer från Institutionen för cell och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet tagit fram en kollektion av cirka 800 stammar av jästceller där funktionen hos dessa essentiella gener kan studeras. Detta nya genetiska verktyg görs nu tillgänglig för andra forskare.

– Trixet är att utnyttja sig av temperaturkänsliga mutanter för de gener man vill studera. Dessa mutanter har förändringar som ger aminosyraförändringar vilka leder till att proteinet som bildas är känsligt vid högre temperaturer men fungerar normalt vid normal temperatur, säger professor Anders Blomberg.

Göteborgsforskarna har under många år arbetat med att automatiskt och i stor skala karaktärisera jäst-mutanters förändringar, som ett resultat av genetiska förändringar eller omgivningsbetingelser. De kommer att fortsätta utveckla den nya kollektionen av jästceller för att underlätta den systematiska analysen av funktionen hos alla essentiella gener.

Användbarheten av detta genetiska verktyg exemplifieras i en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Biotechnology.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Anders Blomberg, professor, Institutionen för cell och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
031- 786 2589
anders.blomberg@cmb.gu.se

Jonas Warringer, Institutionen för cell och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
031- 786 3961
jonas.warringer@cmb.gu.se

Bildtext: Fluorescensmikroskopi av bageri- och öljästen Saccharomyces cerevisiae. Foto: Katarina Logg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera