Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2011

Bioaerosoler och klimatförändringar

Förekomsten av bioaerosoler har länge varit ett känt faktum i atmosfärskretsar. Däremot vet man väldigt lite om det mikrobiella samhället i atmosfären både vad det gäller sammansättning, ursprung och effekt på diverse atmosfärsprocesser. I sin avhandling ”Microorganisms in the atmosphere” presenterar Camilla Fahlgren data som fördjupar vår förståelse för emission, identitet och transport av bakterier i luften.

Bakterier finns överallt omkring oss, i vatten, jord, mat, på vår hud, och även i den luft vi andas. Bakterier i luften förekommer främst som del av aerosoler, det vill säga partiklar som är så små att de kan sväva fritt i luften. De flesta aerosoler utgörs av saltkristaller, damm, sulfater och sotpartiklar, men det finns även de som innehåller bakterier, virus, pollen och växtmaterial, så kallade bioaerosoler.

Aerosoler är mycket viktiga i processer som påverkar vårt klimat, bland annat molnbildning och för att sätta igång nederbörd. Moln täcker i genomsnitt 50-60 procent av jordens yta och är därmed den största nedkylningskällan för jorden.

I sin avhandling presenterar Camilla Fahlgren resultat kring hur olika provtagningsmetoder påverkar uppskattningen av sammansättning av bakteriesamhället i luften. Hon har också undersökt sammansättningen av det naturliga bakteriesamhället i luft, de luftburna bakteriernas ursprung, källor, transport, och deposition, samt olika bakteriers förmåga att bli luftburna.

Hennes studier visar att det finns en stor biologisk mångfald i luft, bland annat finns där sjukdomsframkallande bakterier och bakterier kända för att påverka bildning av moln. Med hjälp av atmosfärsmodeller och kunskap om hur olika luftmassor rört sig i atmosfären har hon kunnat följa bakteriernas väg från dess källa till provtagningspunkten. I en studie av bakterier i luft, provtagen i Kalmar, har hon till exempel visat att bakterierna har transporterats långväga från öppna hav.

Till sist har hon med hjälp av experiment, där aerosoler genererades från havsvatten undersökt hur marina bakterier blir överförda från havsvatten till luft. Resultaten visar att både bakterier och växtplankton kan bli luftburna och att effektiviteten mellan olika arters möjlighet att bilda eller binda till aerosol varierar stort.

Camilla Fahlgren är född och uppvuxen i Piteå. Hon tog sin magisterexamen vid Högskolan i Kalmar och sedan 2006 har hon varit doktorand vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ”Microorganisms in the atmosphere” försvaras den 1 april, 2011 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent är Dr. Viviane Després från Max Planck Institute for Chemistry, Tyskland.

För mer information kontakta Camilla Fahlgren, telefon: 0480-44 73 27 eller e-post: camilla.fahlgren@lnu.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera